شبیه سازی چگونگی پخش زباله های فضایی در فضا و بررسی اثر متقابل آن بر تخریب ایستگاه بین المللی فضایی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 354

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FROMIHE02_026

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

در این تحقیق به بررسی شبیه سازی انفجار و چخش پسماندهای فضایی ناشی از آن در فضا پرداخته شده است. این شبیه سازی چگونگی پخش شدن و قرار گیری ذرات و محل قرارگیری آنها در مدارهای اطراف زمین در طی زمان های مختلف را به ویژه با نگاه به ایستگاه فضایی مورد بررسی قرار می دهد. این شبیه سازی با استفاده از قوانین مدارهای کیلری و در نظر گرفتن اغتشاشات مداری انجام گرفته است. همچنین در این شبیه سازی میزان گستردگی پخش ذرات نیز در طی گذشت زمان نمایش داده می شود. این روش توسط کد ارایه شده شبیه سازی گردیده و نتایج بر اساس شرایط مختلف عملیاتی برای ذرات پخش شده ناشی از انفجار در مدارهای مختلف استراتژیک مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت چگالی گستردگی پسماندها نیز بررسی شده است. از این تحقیق مقاله ای در مجله زیر مستخرج شده است.

نویسندگان

ایمان شفیعی نژاد

پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

علیرضا جوانمردی

پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، تهران، ایران