CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

سازوکار کمیته امداد امام خمینی در ایران در دهه اخیر در مقایسه با چگونگی بنیاد خیریه آکسفام انگلیس از منظر حقوق بین الملل

عنوان مقاله: سازوکار کمیته امداد امام خمینی در ایران در دهه اخیر در مقایسه با چگونگی بنیاد خیریه آکسفام انگلیس از منظر حقوق بین الملل
شناسه (COI) مقاله: CONMAHU04_003
منتشر شده در چهارمین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی غلامعلی پور - استادیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
مهشید ملاشاهی - کارشناس ارشد حقوق بین الملل

خلاصه مقاله:
کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان یکی از نهادهای مردمی، در ترسیم خط مشی های اساسی خود، بر حمایت ، همکاری و مشارکت مردمی تاکید اساسی دارد و بر این مبنا جذب کمک های مردمی را به عنوان ساز و کار هدایتکننده مشارکتهای مردمی به سمت نیازمندترین اقشار جامعه میپندارد. از آنجا که جذب کمک های مردمی و برنامه ریزی در این زمینه، دارای ابعاد پیچیده اقتصادی، اجتماعی و مهمتر از همه اعتقادی و شرعی است و از سوی دیگر فعالیتهایش در یک سازمان متمرکز ا ستخواه، ناخواه با عوامل و احیانا موانعی روبرو ا ست که میتواند بر این روند تاثیرگذار با شد. در این پایان نامه با ا ستفاده از روش توصیفی – تحلیلی در باب مبارزه با فقر و پیامدهای علی- معلولی آن و رسیدن به توانمندی تک تک افراد جامعه بخصوص افراد طبقات پایین و آسیب پذیر جامعه، نهادهای گوناگونی در جوامع بشری شکل گرفت که جامعه ما نیز مستثنی از این قاعده نبود. لذا در جامعه ما نیز با توجه به فرهنگ اسلامی- ایرانی نهادهای گوناگونی دراین راستا شکل گرفته و در گذر زمان تکامل یافت البته در جاهایی این تکامل فقط شامل بافت کالبدی مو س سه و نهاد مذبور می با شد و نه در کارکردهای آن کمیته امداد امام خمینی یکی از این نهادهاست،کمیته به عنوان نهادی با گستره مددجوپذیری مراجع پذیری بسیار وسیع به عنوان یکی از مهمترین این نهادهای حمایتی- رفاهی در کشور مطرح می باشد. به صورتی که این نهاد سالانه 7,6 درصد بر تعداد خانوارهای مورد حمایت افزوده شده که این درصد افزایش برای خانواده های شهری 8,9 درصد و برای خانوارهای روستایی 6,1 درصد بوده است. آکسفام انگلستان بزرگترین خیریه مستقل در انگلستان است که با هدف کمک رسانی، توسعه و حمایت از منافع تولیدکنندگان در سطح جهانی، در انگلستان نیز تعهدات مهمی در زمینه تحقیقات، آموزش و کمپین برای خود قایل است. آکسفام از حمایت هزاران کارمندی برخوردار است که به صورت داوطلبانه و بدون هیچ چشم داشتی برای این سازمان کار میکنند (بیش از 21 هزار نفر تنها در 750 شعبه فروشگاه های آکسفام در انگلستان)

کلمات کلیدی:
کمیته امداد، نهاد مردمی ،آکسفام ، داوطلبانه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/813768/