نقش ورزش در شادکامی و سرسختی نظامیان نیروهای مسلح

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,577

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASSH02_192

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی نقش ورزش در شادکامی و سرسختی نظامیان نیروهای مسلح شهرستان دزفول می باشد.آمادگی جسمانی(ورزش) بنا به تعریف شورای عالی آمادگی جسمانی و ورزش ایالات متحده عبارت است از : توانایی انجام کارهای روزانه با قدرت و هوشیاری ، بدون خستگی با هوشیاری کامل ، برای لذت بردن از اوقات فراغت و پاسخگویی به شرایط اضطراری پیش بینی نشده .در این پژوهش از روش پیمایشی واسنادی استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه نظامیان نیروهای مسلح (نزاجا ، نهاجا، پداجا) شهرستان دزفول در سال 1396-1397می باشد به منظور افزایش اعتبار و پایایی این پژوهش جامعه پژوهشی در نمونه ، پس از بررسی و مشورت با استاد راهنما 100% کل جامعه انتخاب شدند و به دلیل آنکه حجم نمونه با جامعه آماری برابر بوده نمونه گیری صورت نگرفته است .در این تحقیق جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز ازسه پرسشنامه استفاده شد :پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI ) ، سرسختی کوباسا و پرسشنامه محقق ساخته. یافته ها بیانگر آن بود که بین ورزش و سرسختی و شادکامی در بین نظامیان نیروهای مسلح شهرستان دزفول رابطه معنا داری وجود دارد و نتیجه آنکه : مزیت ورزش در افزایش شادکامی و سرسختی نظامیان بر پایه درک این مطلب است که فعالیت بدنی و تناسب اندام می تواند موجب اثرات جسمی و روانی مثبت و افزایش اعتماد به نفس افراد شود بنابراین با توجه به کمبود مطالعات بومی ، نیاز به تاسیس یک مرکز تحقیقاتی در بالای هرم تشکیلات نیروهای مسلح با متخصصین آگاه و توانمند به منظور پایش آمادگی جسمانی ، بازنگری نوبه ای آزمون ها ، تجدید نظر در دستورالعمل ها و وضع جدید آن ها مطابق با نیازها و ماموریت های نیروهای مسلح و انجام مطالعات برای تعیین واقعی شاخص های آمادگی جسمانی بومی پیشنهاد می شود.

نویسندگان

امین مرادنژاد

مربی و هییت علمی ، گروه روانشناسی ، دانشگاه پیام نور ، دزفول ، خوزستان ، ایران

ناهید افشاری

کارشناس روانشناسی ، دانشگاه پیام نور ، دزفول ، خوزستان ، ایران