CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی شیوع اختلالات اسکلتی _عضلانی بین دندانپزشکان شهر بجنورد در سال 1397

عنوان مقاله: بررسی شیوع اختلالات اسکلتی _عضلانی بین دندانپزشکان شهر بجنورد در سال 1397
شناسه (COI) مقاله: TNCMDMED03_003
منتشر شده در سومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتی در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:

جواد حدادی - دانشجوی کارشناسی فیزیوتراپی، دانشکده پردیس بین الملل، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران
محمد تقی پور - دانشیار فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات اختلال حرکت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل ،ایران
ارسلان قربان پور - دانشجوی دکترای تخصصی فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه: بر اساس مطالعات اپیدمیولوژی در حیطه کار و سلامت، شیوع اختلالات عضلانی اسکلتی در دندانپزشکان رو به افزایش می باشد. با توجه به اهمیت پیشگیری از اختلالات عضلانی- اسکلتی در بین دندانپزشکان ، مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع اختلالات عضلانی- اسکلتی و درگیرهای مختلف بدنی و عوامل مرتبط با آن در دندان پزشکان شهر بجنورد انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه ی توصیفی- مقطعی در سال 1397، 32 نفر از دندانپزشکان شهر بجنورد به روش سرشماری هدفمند انتخاب و پرسشنامه های نوردیک از طریق مصاحبه تکمیل گردید. داده ها به کمک نرم افزار SPSS V-22 توسط آزمون های توصیفی، مجذور کای و تی- تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها : میانگین سن و سابقه کار افراد مورد مطالعه به ترتیب برابر با 32/6±32/38 و 02/8±57/12 سال بدست آمد . مطالعه روی 18 مرد و 14زن نشان داد که نواحی پشت (75%)، گردن (4/71%)، شانه ها (7/60%) و کمر (50%) بیشترین درصد شیوع درد یا ناراحتی را داشته اند. درد ناحیه گردن و شانه در زنان شیوع بیشتری داشت (P=0.008) آزمون مجذور کای نشان داد که با افزایش سن و سابقه کار، شانس ابتلا به این اختلالات افزایش می یابد. همچنین آزمون تی- تست نشان داد که افراد دارای شاخص توده بدنی (BMI) کمتر یا بیشتر از حد استاندارد ، بیشتر در معرض اختلالات عضلانی- اسکلتی قرار دارند. بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد که شیوع علایم اختلالات عضلانی- اسکلتی در گردن و اندام فوقانی بالاست. با توجه به این موضوع اجرای برنامه های مداخله ای ارگونومی و تمرینات پیشگیرانه فیزیوتراپی در محیط کار، آموزش و آگاه سازی دندان پزشکان از آسیب های وارده ضروری به نظر می رسد.

کلمات کلیدی:
شیوع، اختلالات اسکلتی-عضلانی، پرسشنامه نوردیک، دندانپزشک

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/812553/