CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

واکاوی سازه های مختلف کنترل دبی و انتخاب گزینه بهینه متناسب با شرایط حوضه رودخانه زاینده رود

عنوان مقاله: واکاوی سازه های مختلف کنترل دبی و انتخاب گزینه بهینه متناسب با شرایط حوضه رودخانه زاینده رود
شناسه (COI) مقاله: IHC17_176
منتشر شده در هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:

محسن براهیمی - دکترای مدیریت منابع آب (شرکت مهندسین مشاور آبگستران میهن)
مهشید قنبریان - کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی (شرکت مهندسین مشاور آبگستران میهن)
حسین مختاری - کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی (شرکت مهندسین مشاور آبگستران میهن)

خلاصه مقاله:
ابزار کنترل و اندازه گیری جریان آب در انهار سنتی منشعب از زاینده رود، دریچه های کشویی ساده میباشد که نمیتوانند مدیریت صحیح بر میزان برداشت آب داشته باشند. در این تحقیق سازه های مختلفی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. معیارهای لازم با استفاده از نشریه ها و استاندارها تعیین و از مقیاس لیکرت جهت وزندهی به معیارهای مذکور استفاده گردید. نتایج نشان داد که بهترین و کاربردیترین سازه جهت استفاده در محل آبگیری انهار سنتی با هدف کنترل و اندازه گیری جریان آب، ترکیب سازه دریچه-اشل و فلوم گلوبریده میباشد. سپس شبیه سازی هیدرولیکی با نرم افزارFLOW3D صورت گرفت. خروجیهای مدل نشان میدهد که این سازه از نظر هیدرولیکی کارکرد مناسبی داشته و ضمن کنترل جریان عبوری به مقدار مورد نظر توسط دریچه های کشویی، هد آب ثابتی در محل اشل فلوم گلوبریده ایجاد میکند ومیتوان با استفاده از گراف تهیه شده میزان دبی عبوری از سازه را با دقت مناسب تنظیم و اندازه گیری نمود.

کلمات کلیدی:
تجهیز نقاط مصرف آب، انهار سنتی، سازه ترکیبی دریچه-اشل و فلوم گلوبریده، نرم افزار .FLOW3D

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/811432/