سه حوزه مقیاس انزجار: ساختار عامل، خواص روان سنجی و محدودیت های مفهومی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 544

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHSR-4-9_015

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1397

چکیده مقاله:

این تحقیق خواص اندازه گیری سه حوزه مقیاس انزجار (TDDS) را مورد بررسی قرار داد. تجزیه و تحلیل اجزای اصلی در مطالعه 1 n =206 نشان داد که سه عامل انزجار پاتوژن، جنسی و اخلاقی، که پایایی عالی از جمله بازآزمایی در طی 12 هفته داشتند. تجزیه و تحلیل عامل تایید در مطالعه 2 n =406 از سه عامل حمایت کرد. شواهد حمایتی برای اعتبار خرده مقیاس های انزجار پاتوژن و انزجار جنسی در مطالعه 1 و مطالعه 2 با ارتباط قوی با انزجار/ آلودگی و ارتباط ضعیف با اثر منفی یافت شد . با این حال اعتبار خرده مقیاس انزجار اخلاقی محدود بود. مطالعه 3 n =200 نشان داد که خرده مقیاس های TDDS به طور متفاوتی به صفات شخصیت مربوط می شود . مطالعه 4 n =47 شواهدی را برای اعتبار خرده مقیاس های TDDS در رابطه با چندین شاخص نفرت انزجار / آلودگی در یک نمونه انتخابی ارایه کرد. در مطالعه5 n =70 بیشتر محدودیت های خرده مقیاس انزجار اخلاقی را با توجه به فقدان ارتباط تیوریکی سازگار با نگرش های اخلاقی برجسته تر نشان داد. در نهایت، مطالعه 6 n =178 نشان داد که پاسخ در مقیاس انزجار اخلاقی شدیدتر بوده، زمانی که خشم گزینه پاسخ بود با زمانی که انزجار گزینه پاسخ بود مقایسه شد. مفاهیم این یافته ها برای ارزیابی انزجار مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

سه حوزه مقیاس انزجار ، TDDS ، ساختار عامل ، انزجار ، پاتوژن ، اخلاقی

نویسندگان

سیدرضا ناظمی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند. ایران