تاثیر کاربرد باکتری های حل کننده فسفات بر رشد و جذب فسفر در نهالهای انار در شرایط شور

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 365

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CFAS01_019

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

چکیده مقاله:

تنش شوری از اصلی ترین موانع زیست محیطی و محدود کننده رشد و عملکرد گیاهان به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک می-باشد. باکتری های حل کننده فسفات (PSB)، گروهی از باکتری های مفید خاک هستند که می توانند با سازوکارهای مختلفی حلالیت ترکیبات کم محلول فسفر در خاک را افزایش داده و با افزایش فراهمی فسفر برای گیاه، مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی را افزایش دهند. در این پژوهش تاثیر دو سویه باکتری Pseudomonas sp. به عنوان حل کننده فسفات (PSB1، PSB2 و شاهد بدون تلقیح) بر برخی از ویژگی های رویشی و جذب فسفر در نهال های انار در سطوح مختلف شوری (شاهد، 4، 8 و 12 دسی زیمنس بر متر) با سه تکرار بررسی گردید. نتایج نشان داد که با افزایش شوری، تعداد برگ، طول ریشه و وزن خشک اندام هوایی و ریشه نهال ها کاهش یافت. اما، تلقیح با PSB موجب افزایش پارامترهای فوق در تمام سطوح شوری شد. به طوری که تلقیح با سویه PSB1 در سطح شوری 12 دسی زیمنس بر متر، تعداد برگ، وزن خشک اندام هوایی و وزن خشک ریشه را به-ترتیب 45، 64 و 76 درصد و طول ریشه را حدود 6 برابر نسبت به همان سطح شوری افزایش داد. هم چنین با افزایش شوری جذب فسفر در اندام هوایی و ریشه نهال ها کاهش نشان داد. بیشترین مقدار جذب فسفر در اندام هوایی و ریشه به ترتیب برابر 79/6 و 46/6 میلی گرم در گلدان بود که از کاربرد سویه PSB1 در شرایط بدون شور بدست آمد. این نتایج نشان می دهد که PSB می توانند با افزایش جذب عناصرغذایی از جمله فسفر، موجب افزایش مقاومت نهال های انار به تنش شوری شوند.

کلیدواژه ها:

انار ، باکتری های محرک رشد گیاه ، تنش های زیست محیطی ، فسفر

نویسندگان

فرهاد آذرمی آتاجان

استادیار گروه زراعت، اصلاح نباتات و علوم خاک دانشگاه بیرجند