CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

رفتار کار آفرینی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و عوامل ساختاری موثر برآن

عنوان مقاله: رفتار کار آفرینی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و عوامل ساختاری موثر برآن
شناسه (COI) مقاله: JR_MSHS-3-2_008
منتشر شده در شماره 2 دوره 3 فصل تابستان در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:

رفعت محبی فر - دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، قزوین، ایران
سیما رفیعی - استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، قزوین، ایران
نگین محمدی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، قزوین، ایران

خلاصه مقاله:
زمینه و هدف: شرط لازم برای توسعه کار آفرینی، بررسی و شناخت دقیق وضعیت موجود کار آفرینی می باشد. هدف از این مطالعه بررسی رفتار کار آفرینی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و عوامل ساختاری موثر بر آن بود.روش پژوهش: مطالعه حاضر، مطالعه ای تحلیلی بود که به صورت مقطعی در سال 1397 در بین 270 هیات علمی در 5 دانشکده دانشگاه علوم پزشکی قزوین به روش سرشماری و با استفاده از پرسشنامه استاندارد 3 بخشی شامل مشخصات جمعیت شناختی، رفتار کار آفرینی و عوامل ساختاری انجام شد . برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آنووا و مدل رگرسیون خطی در نرم افزار Stata 13 استفاده شد.یافته ها: میانگین نمره گزارش شده در بین 204 نفر اعضای هیات علمی برای رفتار کار آفرینی و عناصر ساختاری در میان اعضای هیات علمی به ترتیب 3/76 0/55 و 2/51 0/89 بود که نشان از وضعیتهای مطلوب و متوسط برای کار آفرینی و عناصر ساختاری میباشد. دانشکده پزشکی دارای نمره بالاتر بود و با افزایش سن و کاهش سطح تحصیلات رفتار کارآفرینی افزایش می یابد .(p < 0/05) در مدل نهایی، استراتژی سازمانی تاثیر معنی داری بر رفتار کارآفرینی نشان داد .(p < 0/05)نتیجه گیری: با توجه به تاثیر عوامل ساختاری بر رفتار کار آفرینی اعضای هیات علمی، نیاز به توسعه زیر ساختهای مذکور از جمله استراتژیهای سازمانی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور بهمنظور تسهیل توسعه رفتار کار آفرینی در بین اعضای دانشگاهی به شدت احساس میشود.

کلمات کلیدی:
رفتار کارآفرینی، عوامل ساختاری، دانشگاه، ایران

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/796667/