مطالعه تطبیقی قالی ارمنستان و قالی ارمنی باف ایران

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 355

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GOLJAM-6-17_003

تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1397

چکیده مقاله:

قالی ارمنی باف، قالی ای است که پس از سکونت ارمنیان در مناطقی از ایران در عهد شاه عباس صفوی تا به امروز، توسط ایرانیان ارمنی با حفظ ویژگی های اصیل قالی ایرانی و تحت تاثیر فرهنگ قالیبافی قدیم ارمنستان بافته میشود. ارمنیان با ایرانیان رابطهای بسیار کهن و ریشه های مشترک فرهنگی بسیار دارند.این اشتراکات فرهنگی در ابعاد مختلف زندگی، از جمله در هنرهای ایشان، نمود پیدا کرده است. هنر قالیبافی نیزپیش از ورود ارمنیان به ایران )در عهد صفوی( در بین اقوام ایرانی و ارمنی رواج داشته است. به نظر می رسد که قالی ارمنی باف بیش از حفظ ویژگیهای قالی ارمنستان، نمایانگر فرهنگ اصیل قالیبافی ایرانی است. برای بررسی این فرضیه در پژوهش حاضر ، مطالعه تطبیقی میان این دو نوع قالی از نظر طرح، رنگ و ویژگیهای بافت، با هدف یافتن اشتراکات، تفاوتها و تاثیرات متقابل آنها ضروری ست. روش پژوهش کاربردی و شیوه جمع آوری اطالعات کتابخانه ای و میدانی )مصاحبه( است. در تحلیل داده ها نیز از روش توصیفی- تطبیقی بهره گرفته شده است.

کلیدواژه ها:

قالی ، قالی ارمنی باف ایران ، قالی ارمنستان

نویسندگان

آرزو سلطانی نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشدپژوهش هنردانشگاه هنراصفهان

حمید فرهمندبروجنی

دانشجوی دکتری مرمت آثار عضوهییت علمی دانشگاه هنراصفهان

تورج ژوله

کارشناس رشته فرش پژوهشگر ومحقق فرش