تخمین همگرایی تونل های دایروی عمیق با استفاده از منحنی تنش- کرنش توده سنگ اطراف آن

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 451

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CEEJ-47-89_001

تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1397

چکیده مقاله:

این مطالعه در ارتباط با ارایه روش تحلیلی جدیدی است که بر اساس آن، تغییر شکل شعاعی دیواره تونلهای دایرهای با استفاده از منحنی تنش- کرنش توده سنگ اطراف تونل تخمین زده میشود. کرنش دیواره تونل از مجموع بخش الاستیک منحنی و بخش پلاستیک آن شامل دو قسمت نرم شوندگی موسوم به قسمت نرم شوندگی کرنش اولیه و قسمت نرم شوندگی ثانویه حاصل میشود. در این منحنی، شیب قسمت نرم شوندگی اولیه ضریبی از شیب بخش الاستیک منحنی بوده که این ضریب تابعی از عمق تونل و کیفیت اولیه توده سنگ است. با این اصول، شیب ناچیز قسمت نرم شوندگی ثانویه نیز با توجه به کیفیت توده سنگ شکسته شده محاسبه میشود. زمان انتقال بین این دو قسمت، برحسب تنش و به صورت ضریبی از مقاومت ماندگار توده سنگ پیشنهاد میشود. محاسبه این ضریب با نمودارهایی برحسب عمق تونل و خصوصیات مکانیکی توده سنگ ارایه میشود که از منطبق کردن نتایج این روش با نتایج روشهای تحلیلی معتبر به دست آمدهاند. مثالهای حل شده و مقایسه نتایج، سادگی و کارایی این روش را برای تخمین اولیه کرنش دیواره تونل نشان میدهد.

کلیدواژه ها:

روش تحلیلی ، تونل دایروی ، همگرایی تونل ، منحنی تنش- کرنش توده سنگ

نویسندگان

مسعود رنجبرنیا

استادیار گروه ژیوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

نیما رحیم پور

دانشجوی کارشناسی ارشد ژیوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز