تدوین مدل روابط عمومی مطلوب نهادهای انقلاب اسلامی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 386

فایل این مقاله در 32 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RSNE-28-3_004

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1397

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر در صدد تدوین مدل روابط عمومی مطلوب برای نهادهای انقلاب اسلامی است. لذا ضمن مروری بر سوابق تجربی ونظری، با استفاده از روش کیفی و از نوع مصاحبه نیمه استاندارد با 15 نفر از خبرگان حوزه روابط عمومی که به صورت روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند؛ داده های پژوهش گردآوی و برای تحلیل داده ها از تحلیل مضمون و از روش شبکه مضامین استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد روابط عمومی مطلوب نهادهای انقلابی، براساس مصاحبه نیمه استاندارد با خبرگان از 4 مقوله کلی (مضامین فراگیر) مدیریتی، الکترونیکی، محتوایی و سرمایه اجتماعی سازمانی، 9 مقوله جزیی (مضامین سازمان یافته) اصلی، 23 مقوله جزیی (مضامین سازمان یافته) فرعی و در نهایت با 139 مضمون پایه ای با اشباع نظری رسیده است. پس از احصاء مضامین، نگاره شبکه مضامین روابط عمومی مطلوب نهادهای انقلابی ترسیم شد. به منظور اعتبارسنجی مدل تدوین شده از روش ارزیابی به شیوه ارتباطی و همچنین به منظور پایایی سنجی اقدام به استفاده از همکار محقق شد که میزان توافق به دست آمده 90% بوده است.

نویسندگان

علیرضا حسینی پاکدهی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

رحمان سعیدی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

سیدرضا نقیب السادات

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

رحیم نریمانی

دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی