پیامدهای سناریوهای فناوری اطلاعات بر سبک زندگی شهروندان ایرانی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 419

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RSNE-23-3_002

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1397

چکیده مقاله:

هدف مقاله حاضر، ارایه سناریو های مختلفی است که در پی واقعیت یافتن هر یک از این سناریوهایآینده نگرانه درباره فناوری های اطلاعات، در مصرف و سبک زندگی شهروندان ایرانی پیامدهایی خواهدداشت. با اتکا به نتایج پژوهش ملی پایلوت آینده نگاری مناسب ترین فناور ی های ایران 1404 (پامفا )،پیامد های وقوع چهار سناریوی آینده نگرانه محصولات جهانی، بزر گراه فناوری اطلاعات، محصولات محلی واینترانت ملی بر مصرف و سبک زندگی شهروندان تحلیل شده است تا بتوان با استناد به فضاهایسناریو نگارانه موجود، سناریو هایی درباره سبک زندگی شهروندان ایرانی ارایه کرد. این مقاله نتیجه می گیردکه تحقق سناریو های اول و سوم، شکاف در سبک های زندگی را تشدید می کند. همچنین تحقق سناریو هایدوم و چهارم به شرایطی مختلط دامن می زند که در آن با مجموعه ای از سبک های زندگی جهان وطنانه ومحلی مواجه خواهیم شد . در این شرایط به نظر می رسد که سیاس تگذاری مناسب ، حمایت از سبک هایزندگی محلی و فراهم کردن امکان تعامل سبک های زندگی مختلف با یکدیگر باشد.

نویسندگان

حسینعلی افخمی

استادیار علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

محمدمهدی مولایی

دانشجوی دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران

حامد طالبیان

کارشناس ارشد علوم ارتباطات