مقایسه ارتباطات غیرکلامی کودکان کم شنوای استفاده کننده از کاشت حلزون و سمعک

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 400

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPSR-4-3_008

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1397

چکیده مقاله:

هدف: بررسی اثر مهارت های غیرکلامی در کودکان استفاده کننده از کاشت حلزون در مقایسه با کودکان با شنوایی طبیعی است که آیا این مهارت همانند گفتار، دارای تاخیر و اختلال هست و آیا عمل کاشت حلزون در بهبود این مهارت ها تاثیری دارد.روش بررسی: پژوهش حاضر مطالعه ای مقایسه ای مورد شاهدی بود. به روش نمونه گیری غیر تصادفی، 60 کودک دختر و پسر زیر سن هفت سال با شنوایی طبیعی، استفاده کننده از سمعک و کاشت حلزون بررسی شدند. آزمون مورد استفاده، آزمون اختلالات ارتباطی غیرکلامی Dyssemia بود. جهت تحلیل داده ها و مقایسه آنها از تحلیل واریانس Anova و آزمونTukey استفاده شده است. یافته ها: تحلیلات آماری با خطای کمتر از یک درصد و p<0/000 نشان داد که مهارت های ارتباطی در کودکان استفاده کننده از کاشت حلزون نسبت به کودکان با آسیب شنوایی شدید تا عمیق، خیلی بهتر بوده و همچنین از نظر ارتباطات اجتماعی نزدیک به کودکان با شنوایی طبیعی بودند

نویسندگان

حمیده عباس نژاد

کارشناس ارشد زبان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

حمید طیرانی نیک نژاد

دانشجوی دکتری - زبان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

محمد مهدی قاسمی

استاد و متخصص گوش و حلق و بینی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

نادر جهانگیری

زبان شناس و استاد گروه زبان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، - مشهد، ایران