بررسی شاخصه های مدیریت ریسک برون سپاری پروژه های عمرانی شهرداری(مطالعه موردی: شهرداری ورامین)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 604

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCEAUPEM03_062

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

امروزه یک پروژه در چرخه عمر خود با مخاطرات و ریسکهای فراوانی مواجه میشود که در صورت مواجه با هر یک از آنها باید نتایج ناشی از آنها ارزیابی و بررسی شود. مدیریت ریسک فرآیند نظام یافته ی شناسایی٬ تحلیل و واکنش به ریسک پروژه است. پروژه های عمرانی، شاید بیش از سایر انواع پروژه ها تحت تاثیر ریسکها هستند و گزارشات زیادی در خصوص ضعف عملکرد اینگونه از پروژه ها به علت تاخیرات زمانی و افزایش هزینه ها که عمدتا بدلیل عدم مدیریت صحیح ریسکها بوده، در دست است . این مورد عمدتا به دلیل ماهیت پروژه های عمرانی است یکی از مشکلاتی که مدیران پروژه با آن درگیر هستند شناسایی و اولویت بندی ریسک ها جهت اختصاص صحیح منابع و زمان برای آنها می باشد. در این پایاننامه با استفاده از تجربیات محقق، مطالعه مقالات مرتبط، مطالعه پروژه های مشابه و مشاوره با صاحبنظران و خبرگان حوزه مدیریت ریسک و مدیریت پروژه 43 عنوان ریسک مرتبط با پروژه های شهرداری شناسایی شد و به تفکیک فازهای پروژه شامل مراحل استقرار، طراحی، تخمین بودجه، ساخت، پشتیبانی و تحویل دهی دسته بندی شد. سپس با استفاده از تکنیک دیمتل و فرایند تحلیل شبکه ای به رتبه بندی این ریسکها پرداخته میشود . جهت بالا رفتن دقت رتبه بندی، در این پژوهش از سه معیار :شدت، احتمال وقوع و احتمال کشف استفاده شده است. این پژوهش در پروژه های شهرداری ورامین اجراء شده، که نتیجه آن شناسایی و ارزیابی ریسکها به تفکیک فازهای اجرای پروژه است. نتایج تحقیق نشان میدهد بیشتر ریسکها در مرحله استقرار پروژه مربوط به عدم توانایی مدیر پروژه، در مرحله طراحی بالاترین اولویت ریسک متعلق به ریسک عدم دقت و صحت طراحی، در مرحله تخمین بودجه، هزینه پروژه، در مرحله ساخت مربوط به برونسپاری و در نهایت در مرحله تحویل دهی، تقاضای نامحدود بهره بردار به عنوان ریسک های بالا اولویت بیشتر تعیین شدند.

کلیدواژه ها:

ریسک ، دیمتل ، فرایند تحلیل شبکه ای ، پروژه

نویسندگان

سمانه دهقانی

کارشناسی ارشد مدیریت پروژه وساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان