مقایسه عملکرد سیستم های فتوولتاییک تخت و متمرکزکننده در استان کرمان

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 542

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MECHAERO03_271

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

در این مطالعه یک مدل نظری از سیستم فتوولتاییک با سه نوع پنل مونوکریستال، پلی کریستال و آمورف و همچنین یک سیستم فتوولتاییک متمرکزکننده، برای محاسبه میزان انرژی تولیدی ساعتی، روزانه، ماهیانه و سالیانه برای چند شهر در استان کرمان ارایه شده است. برای این شبیه سازی از نرم افزارMATLAB استفاده شده و برای اینکه مقایسه عملکرد این سیستمها دارای معنی باشند، توان تولیدی تمام سیستمها با هرنوع پنل با متمرکزکننده و بدون متمرکزکننده یکسان و برابر با 6600 وات در نظر گرفته شده است. به همین منظور برای سیستمهای بدون متمرکزکننده از پنلهایی با توان 300وات و تعداد 22 عدد و برای سیستم با متمرکزکننده از اپتیک انکساری فرنل، مساحت سلول 1,32 سانتی متر مربع، ضریب تمرکز 800 و تعداد360 سلول برای هر ماژول با توان تولیدی 6600وات استفاده شده است. نتایج نشان میدهد در تمام شهرهای مورد مطالعه، بیشترین توان تولیدی سالیانه در سیستمهای با شیب ثابت در شیب 30 درجه و در سیستمهای دارای ردیاب خورشیدی در ردیابهای دو محوری رخ میدهد. توان تولیدی سالیانه سیستم فتوولتاییک با متمرکزکننده در شهرهای استان کرمان نشان میدهد بیشترین توان تولیدی در شهر کرمان بوده و سپس به ترتیب شهرهای کهنوج، بم، جیرفت، ماهان، سیرجان و رفسنجان دارای بیشترین توان تولیدی هستند. سیستم فتوولتاییک با متمرکزکننده دارای خروجی تولید توان الکتریکی بیشتری نسبت به سیستم فتوولتاییک بدون متمرکزکننده است. نتایج بازدهی این سیستمها نشان میدهد که بیشترین بازدهی الکتریکی برای پنلهای مونوکریستال با بازدهی حدود 20 درصد بوده و پنل پلی کریستال با بازدهی حدود 16 درصد در رده دوم و پنل آمورف با بازدهی حدود 7 درصد در رده آخر قرار دارد. در سیستم فتوولتاییک متمرکزکننده در شهرهای مختلف بیشترین بازدهی برای شهر کهنوج با حدود 27,5 درصد و به ترتیب شهرهای کرمان، بم و جیرفت دارای بیشترین بازدهی الکتریکی هستند.

نویسندگان

سامان امیری دوگاهه

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی تجدیدپذیر، پژوهشکده انرژی، پژوهشگاه علوم وتکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران

ابراهیم جهانشاهی جواران

استادیار پژوهشکده انرژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران

مرتضی عبدل زاده

دانشیار پژوهشکده انرژی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران

صابر صادقی

استادیار پژوهشکده انرژی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران