بررسی میزان اثربخشی فرصت های یادگیری کیفی کارکنان بر کارآمدی سازمانی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 466

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AMSCONF05_394

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

فرصت های یادگیری کیفی کارکنان، به عنوان یک عامل اصلی در افزایش کارایی، اثربخشی و احساس رضایت فرد و از مهم ترینشاخص های ارزیابی عملکرد استراتژیک کارکنان در سازمان هاست. هدف از انجام این پژوهش، بررسی میزان اثربخشی فرصت هاییادگیری کیفی کارکنان، بر کارآمدی سازمانی با استفاده از روش پویایی سیستم بود. برای این منظور، سه شاخص اصلی برخورد بامشتری، درک مشتری، توسعه محصولات جدید و پاسخگویی جدید به آنان، انتخاب، دسته بندی و از طریق روش پویایی شناسیسیستم، مدلی پویا طراحی شد. زمانی که فرصت های یادگیری کارکنان افزایش یابد، آنها با علاقه و تمایل بیشتری در سازمان عملخواهند کرد. لذا در برخورد با مشتری، درک مشتری، توسعه محصولات جدید و پاسخگویی سریع به آنان، عملکرد بهتری خواهندداشت که نتیجه ی آن، افزایش رضایت مشتریان سازمان می باشد. اعتبارسنجی مدل با استفاده از آزمون های ارزیابی مدل انجام شد واعتبار مدل، مورد تایید قرار گرفت و در ادامه، سناریوهایی طراحی شد و اجرای این سناریوها در نرم افزار ونسیم، شبیه سازی شد.مدل طراحی شده شاخص های مهم فرصت های یادگیری کارکنان را داراست و می توانید راهنمای عملی برای سازمان های بزرگ،متوسط و کوچک باشد.

کلیدواژه ها:

یادگیری سازمانی ، اهداف استراتژیک ، مدیریت استراتژیک منابع انسانی ، پویایی سیستم ، کارت امتیازی متوازن (BSC)

نویسندگان

مازیار نیلچی

کارشناس ارشد گروه مدیریت، واحد علوم و تحقیقات سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران