زن و توسعه پایدار کشور در اقتصاد

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 420

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SIWOMEN02_097

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

چکیده مقاله:

در مطالعاتی که در حوزه توانمندسازی زنان بطور گسترده انجام شده است، بیشتر کشورها نیز دریافته اند که بدون توانمندی زنان توسعه پایدار محقق نخواهد شد. یکی از مهمترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا می باشند. اکنون نگاه جهان، بیشتر به سوی زنان معطوف شده است زیرا امروز، برای تحقق توسعه اجتماعی، تسریع فرایند توسعه اقتصادی و محقق شدن عدالت اجتماعی، چنانچه به زن به عنوان نیروی فعال و سازنده نگریسته شود، قطعا تاثیر بسیاری در روند توسعه و افزایش کمی و کیفی نیروی انسانی آن جامعه خواهد داشت. پرورش فرزندان، اداره امورمنزل، حفظ محیط زیست، بهره وری صحیح از منابع، صرفه جویی در انرژی مباحثی هستند که زنان بطور مستقیم با آنان مرتبط هستند، پس توانمند بودن و توانمند ساختن زنان جامعه در رسیدن به اهداف توسعه کمک خواهد کرد و از طرف دیگر ترقی و تعالی نیمی از جامعه نیز انجام می شود. از آنجاییکه توانمندی زنان یک پدیده اجتماعی است از طرف دیگر ساختارهای موجود اجتماعی در این مورد می تواند نقش تعیین کننده ای داشته باشد. یکی از عواملی که می تواند در توانمندی زنان نقش موثری داشته باشد، تاثیر آموزش های مهارتی بر توانمندی آنان است. . هدف اصلی: نقش بانوان در توسعه اقتصادی و توسعه پایدار. یکی از مهمترین معیارها برای ارزیابی درجه توسعه یافتگی یک کشور، اندازه گیری میزان اهمیت و اعتبار زنان در آن کشور است. در سال های اخیر دسترسی زنان به سطوح بالای تحصیلات افزایش یافته است. که این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. روش تحقیق: روش تحقیق: توصیفی-پیمایشی می باشد.: محاسبات آماری این تحقیق از طریق نرم افزار spss انجام شده است. نتیجه گیری: دراین تحقیق مشخص شد بین نقش بانوان و توسعه اقتصادی و بین نقش بانوان و توسعه پایدار رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

توسعه اقتصادی-توسعه پایدار-زنان-جامعه-توانمندی زنان-توسعه اجتماعی-عدالت اجتماعی-نیروی انسانی

نویسندگان

فریبا احمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

صبا سیمیاری

دانشجوی پزشکی(اینترن) دانشگاه علوم پزشکی قزوین