انتخاب پناهگاه های امدادی قبل از وقوع بحران با استفاده از روشهای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه (روش های آنالیز روابط خاکستری و تاپسیس)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 733

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SETCO01_108

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

چکیده مقاله:

هرساله بلایای طبیعی نظیر زلزله، سیل، طوفان و خشکسالی قسمت های مختلفی از جهان را گرفتار می کند.و وقوع این حوادث طبیعی اغلب با صدمه به جان و مال انسانها همراه است. از اینرو مدیریت بحرانبه عنوان راه حلی مناسب به منظور کاهش هزینه های ناشی از آن همواره مورد توجه سازمان های بشردوستانهقرار گرفته است. چرخه مدیریت بحران شامل مراحل پیشگیری و کاهش ،آمادگی ، پاسخ و بهبود است.می توان یکی از مسایل مهم در دو مرحله آماگی و پاسخ را انتخاب محل تخلیه دسته جمعی و تعیین بهترینپناهگاه ها برشمرد که نقش مهمی در بهبود خدمترسانی به آسیبدیدگان دارد. این موضوع ارتباط مستقیمدر بهبود بخشیدن به امر امدادرسانی و تامین امنیت افراد اسکان داده شده در پناهگاه ها داشته و در کسبرضایتمندی آسیب دیدگان بسیار موثر است. به همین منظور در این مقاله با هدف تشخصیص پناهگاه هایامدادی در ابتدا تعدادی از مهمترین شاخص ها و معیارهای که در تعیین پناهگاه های مناسب امدادی موثراست معرفی شده و بعد از تکمیل و تشکیل جدول تصمیم برای تعدادی از پناهگاه های موجود، با استفادهاز دو روش تاپسیس، تجزیه و تحلیل خاکستری به رتبه بندی و تشخیص بهترین آن پرداخت میشود. درپایان به تجزیه تحلیل نتایج حاصل از دو روش استفاده شده پرداخت می شود.

کلیدواژه ها:

مدیریت بحران ، پناهگاه ، تصمیم گیری با معیارهای چندگانه ، تاپسیس ، تجزیه و تحلیل خاکستری

نویسندگان

تینا نامداری

دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه

سهراب عبدالله زاده

استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه