CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی اثر خشکسالی روی آب قنات های مورداستفاده برای کشاورزی

عنوان مقاله: بررسی اثر خشکسالی روی آب قنات های مورداستفاده برای کشاورزی
شناسه (COI) مقاله: NSCONF01_099
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:

یاسین نصرالهی - دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایلام، ایران
مریم طهماسبی پور - دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

خلاصه مقاله:
آب یکی از اجزای حیاتی زندگی است و برای بسیاری از فعالیتهای اقتصادی ضروری میباشد. حدود 3 درصد از آب موجود در زمین، آب شیرین است و فقط 0/36 درصد آن قابل استفاده میباشد. کشور ایران از نظر وضعیت آب نسبت به متوسطهای جهانی در شرایط بحرانیتری قرار داشته، به طوریکه حدود 85 درصد از مساحت کشور دارای اقلیم خشک بیابانی، نیمه خشک و فرا خشک است و میزان بارندگی سالانه کشور کمتر از یک سوم متوسط بارندگی سالانه جهان است. آب زیرزمینی فراوان ترین منبع قابلدسترسی آب شیرین در دنیا است که 97 درصد منابع آب شیرین در دنیا را تشکیل میدهد. 52 درصد مصرف آب کشور از طریق منابع آب زیرزمینی تامین میگردد، در نتیجه بررسی کیفیت و کمیت منابع آب زیرزمینی به عنوان یک فاکتور با ارزش تامین آب ضروری است. خشکسالی از جمله ناهنجاریهای اقلیمی است که با بروز آن، تاثیرات زیادی بر زندگی انسان و دیگر جانداران ایجاد میگردد. یکی از پیامدهای خشکسالی، کاهش تغذیه طبیعی منابع آب زیرزمینی است که در کاهش سطح ایستابی و کیفیت شیمیایی آن نقش اساسی دارد. در این تحقیق جهت بررسی تاثیر خشکسالیها بر آبهای زیرزمینی منطقه موردمطالعه با استفاده از شاخص SPI، شدت خشکسالی ها در بازه ی 10 ساله (1393-1383) محاسبه گردید و همچنین پارامترهای کیفیت آب TDS)، TH، PH و (SAR از سال 1383 تا 1391 موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان از مناسب بودن آب قناتهای منطقه موردمطالعه برای کشاورزی میباشد.

کلمات کلیدی:
خشک سالی، SPI، کیفیت آب، دشت ابرکوه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/783484/