شناسایی و رتبه بندی شاخص های بعد محیط زیست مدیریت زنجیره تامین پایدار

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 968

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ENGIN02_054

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

چکیده مقاله:

مدیریت زنجیره تامین مبتنی بر یکپارچه سازی فعالیت های زنجیره تامین و نیز جریان های اطلاعاتی مرتبط با آنهااز طریق بهبود در روابط زنجیره جهت دستیابی به مزیت رقابتی قابل اتکا و مستدام، مشتمل می شود. همچنینپایداری به توسعه ای گفته می شود که نیاز نسل فعلی را بدون محدود کردن توانایی نسل های بعدی در توسعهنیازهایشان، پاسخ دهد. مدیریت زنجیره تامین پایدار دارای سه محور اصلی زیست محیطی، اجتماعی واقتصادی می باشد. استراتژی حفظ محیط زیست به عنوان یکی از مهمترین اولویت های سازمان ها و دولت ها قرارگرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر در مرحله اول شناسایی شاخص های معتبر، بروز و کاربردی محورزیست محیطی مدیریت زنجیره تامین پایدار و در مرحله دوم رتبه بندی شاخص ها می باشد. در این راستا طیبررسی و مطالعه در پزوهش های معتبر و بروز داخلی وبین المللی از منابع با درجه علمی بالا، هفت شاخصمحور زیست محیطی شناسایی و سپس به کمک ده نفر از متخصصان دانشگاهی و صنعت که آشنایی کامل بهمباحث مدیریت زنجیره تامین پایدار و محیط زیست داشتند توسط ماتریس مقایسات زوجی، هفت شاخص موردامتیازدهی و رتبه بندی قرار گرفت. در این رتبه بندی به شاخص کاهش میزان انتشار گازها رتبه اول و به شاخصبهره وری انرژی و انرژی تجدیدپذیر رتبه دوم و شاخص بهبود بسته بندی رتبه آخر تعلق گرفت که نشان دهندهاهمیت برنامه ریزی جهت کنترل انتشار گازها و صرفه جویی در مصرف انرژی و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی باد و خورشید و کاهش استفاده از انرژی سوخت های فسیلی در پایداری مدیریت زنجیره تامین می باشد.

کلیدواژه ها:

مدیریت زنجیره تامین پایدار ، عوامل پایداری ، شاخص های محیط زیست ، ماتریس مقایسات زوجی

نویسندگان

مهدی مهرابی خوزانی

رییس انجمن صنفی مسیولین ایمنی وبهداشت کار شهرستان های شاهین شهر، برخوار و میمه