CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی وضعیت حجاب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گراش و ارتباط آن با مولفه های خانوادگی و اجتماعی، 1396

عنوان مقاله: بررسی وضعیت حجاب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گراش و ارتباط آن با مولفه های خانوادگی و اجتماعی، 1396
شناسه (COI) مقاله: EFAF01_384
منتشر شده در همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب در سال 1396
مشخصات نویسندگان مقاله:

بهنام گرامی - کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گراش
مرضیه کارگرجهرمی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گراش

خلاصه مقاله:
حجاب سنگر سعادت و رستگاری زنان و جامعه است؛ اگر فرو ریزد، عوامل پاک زیستی و شرافت ریخته شده و موجب آلودگیخود و جامعه خواهد شد. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت حجاب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گراش و ارتباط آن بامولفه های خانوادگی و اجتماعی انجام شد. در این پژوهش از پرسشنامه 30 سوالی به انضمام چند سوال درباره فاکتورهایدموگرافیک استفاده شد. 50 نفر از دانشجویان به روش نمونه گیری آسان اقدام به تکمیل پرسشنامه ها کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و تحلیلی و نرم افزار 24V Spss استفاده شد. در این مطالعه میانگین سنی دانشجویان 21/8، 98 درصد شیعه و 2 درصد دانشجویان سنی بودند. سطح اقتصادی خانواده 50 درصد دانشجویان در حد متوسط ارزیابی شد.میانگین نمره وضعیت حجاب دانشجویان 60/5 گزارش شد. بررسی یافته ها نشان داد که اهمیت دادن به مدگرایی، تبلیغات رسانه ها، عملکرد خانواده و خصوصیات اطرافیان در بدحجابی تاثیرگذارند. لذا ایجاد شیوه های مناسب رفتاری از طرف مسیولانمحترم دانشگاه مانند ارایه الگوهای مناسب حجاب در جهت تقویت باور فکری دانشجویان پیشنهاد شد.

کلمات کلیدی:
حجاب، دانشجویان، دانشگاه، گراش

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/779599/