بررسی تاثیرپارامتر همسایگی به منظور انتخاب سرخوشه با هدف افزایش طول عمر شبکه ی حسگر بی سیم

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 553

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONFITC04_033

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1397

چکیده مقاله:

پیشرفت در فناوری های مدرن انگیزه ای برای طراحی دستگاه های حسگر الکترونیکی کوچک با انرژی اندک شد. همچنینبا پیشرفت در فناوری های ارتباطی و اینترنتی، تلاش های تحقیقاتی بسیاری درزمینه ی شبکه های حسگر بیسیم باهدفذخیره ی انرژی انجام شده است . شبکه های حسگر بی سیم به عنوان بخش مهمی از کاربردهای صنعتی به یک فناوری کلیدیتبدیل شده اند و به دلیل طیف وسیعی از کاربردهایی که دارند به عنوان یک زمینه ی تحقیقاتی فعال باقی ماندند. تاکنونروشهای زیادی برای مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم ارایه شده است، که از جمله مهمترین آنها می توان به الگوریتم-های خوشه بندی اشاره کرد. هدف اصلی اغلب این الگوریتم ها افزایش طول عمر شبکه به کمک توزیع یکنواخت انرژیدر شبکه است که برای این منظور راهکارهای متعددی ارایه شده است. در این مقاله به بررسی تاثیر پارامتر همسایگی درانتخاب سرخوشه با هدف افزایش طول عمر شبکه می پردازیم. برای این منظور پروتکل خوشه بندی SEP در نظرگرفتهشده است. پروتکل SEP یک پروتکل خوشه بندی برای شبکه های حسگر بی سیم ناهمگن می باشد. هدف اصلی SEPافزایش دوره ی ثبات در شبکه های حسگر بی سیم است به این معنی که سعی میکند تا با به تاخیر انداختن مرگ اولین نوددر شبکه انسجام و کارایی شبکه را حفظ کند. ناهمگن بودن نودها از نظر سطح انرژی تعریف شده است. در این پروتکلدو نوع نود با دو سطح انرژی متفاوت تعریف شده است که انتخاب سرخوشه از هر دو نوع نود انجام میگیرد. در روشپیشنهادی پارامتر تعداد همسایه های هر نود به عنوان یک پارامتر مهم در انتخاب سرخوشه مورد استفاده قرار گرفته است.نتایج حاصل از آزمایشات نشان می دهد، زمان مرگ اولین حسگر در حالی که الگوریتم SEP فعال است در برخی موارددیرتر از زمانی است که الگوریتم SEP با روش پیشنهادی آغاز به کار می کند ، اما مرگ نیمی از نودها و همچنین آخریننود در حالت عادی بسیار سریع تر از زمانی است که از روش پیشنهادی استفاده می شود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمدمهدی سالخورده حقیقی

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی سجاد

سارا عیدی دوست آباد

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی سجاد

حلما قاسم زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی سجاد