ساخت و مشخصه یابی پوشش نانوساختار فورستریت برای بهینه سازی زیست سازگاری کاشتنی آلیاژ منیزیم برای ترمیم استخوان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 465

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCNTA06_004

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1397

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش، تهیه و پوشش دهی و مشخصه یابی فورستریت نانوساختار به روش سل-ژل بر روی آلیاژ منیزیم بود. پودر فورستریت به روش سل-ژل تهیه شد و سپس به کمک پراش پرتو ایکس ارزیابی شد. پوشش فورستریت به روش سل-ژل بر روی آلیاژ منیزیم اعمال گردید. مورفولوژی و ریز ساختار سطح پوشش به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی گردید. از روش پراش پرتو ایکس و آنالیز توزیع انرژی پرتو ایکس نیزبرای مشخص نمودن ترکیب فازها و عناصر در پوشش استفاده شد. آزمون الکتروشیمیایی پلاریزاسیون پتانسیودینامیکی در محلول فیزیولوژیکی به منظور مقایسه رفتار خوردگی نمونه های پوشش داده شده و بدون پوشش انجام گرفت. نتایج حاکی از تشکیل پوشش فورستریت بدون ترک و یکنواخت به روش سل-ژل بر روی آلیاژ منیزیم بود. پوشش، مقاومت خوردگی زیرلایه را بهبود داد و چگالی جریان خوردگی در نمونه های پوشش دار کمتر از نمونه های بدون پوشش بود.

نویسندگان

پروین سیاه مرد

دانشجوی کارشناسی ارشد گلپایگان، دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان، دانشکده مهندسی مواد

رضا امینی نجف آبادی

استادیار گلپایگان، دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان، دانشکده مهندسی مواد

سیدمهدی میرهادی

استادیار شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا، دانشکده فنی مهندسی مواد