بررسی اثر غلظت بر روی خواص اپتیکی لایه نازک اکسید قلع آلاییده به کبالت با استفاده از روش اسپکتروسکوپی الیپسومتری

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 514

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MATHCO01_003

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1397

چکیده مقاله:

لایه های نازک اکسید قلع آلاییده به کبالت با غلظت صفر، 2/5 و 5 درصد بر روی زیر لایه شیشه و به روش سل ژل با استفاده از پوشش دهی دورانی با سرعت چرخش 1800 دور بردقیقه لایه نشانی و بر روی صفحه داغ با دمای 150 ͦC به مدت 10 دقیقه پخته و سپس بلافاصله در کوه با دمای 450 ͦC به مدت 1 ساعت بازپخت شدند. خواص اپتیکی نمونه لایه های ساخته شده شامل ضریب شکست، ضریب جذب و گاف نواری اپتیکی با استفاده از روش اسپکتروسکوپی الیپسومتری، در محدوده طول موج نور مریی 350 تا 800 نانومتر و با زاویه تابش فرودی ثابت 70 درجه بررسی شد. محدوده گاف نواری به دست آمده برای لایه ها بین 2/40 تا 3/22 الکترون ولت تخمین زده شد. لایه نازک اکسید قلع آلاییده به کبالت با غلظت 5 درصد بیشترین ضریب جذب و بزرگ ترین گاف اپتیکی به میزان 3/22 الکترون ولت را نمایش می دهد.

کلیدواژه ها:

سل ژل پوشش دهی دورانی ، اسپکتروسکوپی الیپسومتری ، لایه نازک اکسید قلع آلاییده به کبالت

نویسندگان

سحر مرادی

دانشجوی دکتری گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه ارومیه

حسن صدقی

استاد گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه ارومیه