یک روش ترکیبی QFD - SWARA برای شناسایی و اولویت بندی وزن شاخص های اصلی در انتخاب تامین کنندگان سبز در صنایع غذایی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 415

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MAMB01_030

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

چکیده مقاله:

ارزیابی و انتخاب تامین کننده سبز در صنایع غذایی، هزینه های عملیاتی و بهبود رقابتپذیری سازمانی را کاهش میدهد. برای حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار، توجه بیشتری به معیارهای زیست محیطی و ارزیابی عملکرد تامین کنندگان با ادغام استراتژیهای سبز در فرایند انتخاب تامین کننده شده است. بنابراین، هدف این مقاله ارایه یک رویکرد یکپارچه QFD - SWARA به منظور اولویت بندی الزامات فنی در ارزیابی و انتخاب تامین کننده با رویکرد سبز در صنایع غذایی ارایه شد. ابتدا از طریق مرور ادبیات گذشته و مصاحبه با کارشناسان نیازمندیهای مشتری و الزامات فنی شناسایی میشود. سپس وزن نیازمندی های مشتری با روش SWARA تعیین میکنیم. با مدل گسترش عملکرد کیفیت (QFD) با استفاده از داده های حاصل از پرسشنامه و وزن نیازمندیهای مشتری، ماتریس خانه کیفیت را ترسیم میکنیم و رابطه بین نیازهای مشتری و الزامات فنی را بررسی و وزن الزامات فنی تعیین میشود. در نهایت، مهمترین نیازمندی های فنی به ترتیب اولویت بندی شدند، که شاخص کیفیت مهمترین معیار در انتخاب تامین کننده با توجه به استراتژیهای سبز است.

کلیدواژه ها:

مدیریت رنجیره تامین سبز ، انتخاب تامینکننده سبز ، مدل گسترش عملکرد کیفیت ، روش SWARA

نویسندگان

سیدمحمد موسوی نیا

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، مازندران، ایران

علی سلطانی

استادیار دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، مازندران، ایران