CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی ناسازگاری کودکان پیش دبستانی دارای مادر شاغل و خانه دار

عنوان مقاله: بررسی ناسازگاری کودکان پیش دبستانی دارای مادر شاغل و خانه دار
شناسه ملی مقاله: TRECONF01_148
منتشر شده در همایش ملی رویکردهای نوین آموزشی و پژوهشی در تعلیم و تربیت در سال 1396
مشخصات نویسندگان مقاله:

انیس برخوردارزاده - دانشجوی کارشناسی تربیت مربی پیش دبستان، دانشگاه علمی کاربردی یهزیستی و تامین اجتماعی هرمزگان

خلاصه مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی مقایسه رفتار ناسازگار کودکان پیش دبستانی دارای مادر شاغل و خانه دار بود. جامعه پژوهش شامل دو مهد کودرک خصوصی و دولتی است. نمونه این تحقیق 30 کودک دارای مادر خانه دار (30 = n) می باشد که مادران آنها بصورت داوطلبانه در تحقیق شرکت نمودند. برای جمع آوری داده های پژوهش ، ازچک لیست رفتار ناسازگار کودکان (خودساخته) و پرسشنامه مشخصات عمومی استفاده شد. داده ها نیز با آزمون t مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین رفتار ناسازگار کودکان پیش دبستانی ( مهدکودک) دارای مادر شاغل و خانه دار تفاوتی وجود ندارد. اما بین رفتار ناسازگار کودکان پیش دبستانی پسر و دختر تفاوت معناداری بدست آمد. به عبارتی در این پژوهش میانگین رفتار ناسازگار در پسران بیشتر از دختران است.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/768484/