ارایه یک مدل یکپارچه مکانیابی، موجودی و مسیریابی وسایل نقلیه ظرفیت دار با در نظر گرفتن عدم قطعیت در تقاضا

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 443

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICIORS10_446

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

چکیده مقاله:

در دنیای صنعتی امروز، واحدهای تولیدی سعی دارند با مکان یابی مناسب انبارهای مورد نیاز خود و همچنین مسیریابی وسایل نقلیه به منظور حمل کالاهای تولیدی به این انبارها، هزینه های خود را کاهش دهند. درواقع مدل مکانیابی موجودی-مسیریابی، یک مدل طراحی زنجیرهی تامین یکپارچه است که به طور همزمان تصمیمات مکانیابی، موجودی و مسیریابی را بهینه می کند. هدف از این مقاله ارایه یک مدل یکپارچه برای پیدا کردن محل انبارها، تخصیص فروشگاه ها به انبارها و پیدا کردن موجودی پایان دوره و تصمیمات مسیریابی از قبیل تعیین مسیرهای وسایل نقلیه به نحوی که از یک مرکز توزیع افتتاح شده برای خدمت دهی به مشتریان شروع شده و در نهایت با بازگشت به همان مرکز توزیع خاتمه پیدا کند؛ به نحوی که مجموع هزینه های سیستم کمینه گردد. مدل را به عنوان یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط MILP فرموله و برای بهینه سازی مسیله تحت شرایط عدم قطعیت از رویکرد بهینه سازی استوار استفاده شده است. برای حل مدل مذکور و نشان دادن امکان پذیری آن، از نرم افزار GAMS و برای مقایسه نتایج آن از نرم افزار MATLAB استفاده شده است.

کلیدواژه ها:

مدیریت زنجیره تامین ، مکانیابی موجودی- مسیریابی ، تکنیک بهینه سازی برنامه ریزی عدد صحیح مختلط ، بهینه سازی استوار

نویسندگان

سجاد عابداف

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

روح الله یاراحمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت

حمید داودپور

عضو هییت علمی دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر