CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

شناخت و اولویت بندی موانع خصوصی سازی صنعت ورزش فوتبال در ایران با رویکرد آنالیز چندمعیاره و کپ لند

عنوان مقاله: شناخت و اولویت بندی موانع خصوصی سازی صنعت ورزش فوتبال در ایران با رویکرد آنالیز چندمعیاره و کپ لند
شناسه (COI) مقاله: JR_SMSJ-9-41_001
منتشر شده در شماره 41 دوره 9 فصل در سال 1396
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد سلطان حسینی - دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان
سیدمحمدجواد رضوی - دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی سلیمی - استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، شناخت و ارزیابی موانع خصوصی سازی صنعت ورزش فوتبال در ایران با رویکرد منسجم آنالیز چندمعیاره و کپلند براساس نظر خبرگان و آگاه نمودن سیاست گذاران ورزشی از نقاط قوت و ضعف موانع خصوصیسازی در صنعت ورزش فوتبال در ایران بود. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به شیوه پیمایشی اجرا گردیده است. تجزیه وتحلیل داده ها نیز در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفت. در این پژوهش، در وهله اول موانع خصوصی سازی صنعت ورزش فوتبال در ایران شناسایی شد و در ادامه، با استفاده از مدلهای مختلف تصمیم گیری چندشاخصه رتبه بندی گردید. با توجه به اینکه نتایج حاصل از اجرای مدلهای فوق در مواردی با یکدیگر همخوانی نداشت، برای رسیدن به یک اجماع کلی از رتبه بندی موانع پیش روی خصوصیسازی باشگاه های صنعت ورزش فوتبال در ایران، از تکنیک ادغامی با عنوان روش کپلند استفاده گردید. نتایج رتبه بندی حاصل از تکنیک کپلند نشان میدهد که سه مانع اصلی خصوصیسازی صنعت ورزش فوتبال در ایران بهترتیب عبارت هستند از: عدم برنامه ریزی مناسب جهت خصوصی سازی، عدم برخورداری صنعت ورزش فوتبال در ایران از حق پخش تلویزیونی و عدم ایجاد زیرساختهای مناسب جهت خصوصی سازی صنعت ورزش فوتبال در ایران؛ بنابراین، توجه به موانع موجود میتواند برای تحقق امر خصوصی سازی در صنعت ورزش فوتبال ایران بسیار مفید باشد.

کلمات کلیدی:
ایران، مدل کپلند، موانع خصوصی سازی، فوتبال

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/765326/