بررسی و اولویت بندی جنبه های تاثیرگذار بانکداری سایه ای بر توسعه اقتصادی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 839

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INTCONF03_003

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

نظام مالی جزء لاینفک نظام اقتصادی می باشد که کارایی و عدم کارآیی آن تاثیر بسزایی در توسعه اقتصادی ایجاد می کند. بانکداری سایه ای نیز بخشی از نظام مالی است که عملکردی شبیه بانک های متداول داشت ولی تحت نظارت قوانین حاکم بر آن می باشد. این سیستم مالی در ایران نیز وجود داشته و در حال گسترش است، لذا هدف ما علاوه بر شناخت بیشتر آن، بررسی تاثیر آن بر توسعه اقتصادی برای ارایه سیاست های پیشنهادی در نظام مالی کشور نیز بوده است. در پژوهش حاضر، بر اساس ادبیات موضوع مولفه های مختلف توسعه بانکداری سایه ای احصا شده و پس از نظرسنجی توسط پرسش نامه، تحلیل آماری توسط آزمون تی و آزمون فریدمن صورت پذیرفت. نتایج تحقیقات حاکی از آنست که مولفه هایی همچون خدمات مالی، ابزارها و نهادهای بانکداری سایه ای، بیشترین نقش در افزایش توسعه اقتصادی را ایفا کرده و مولفه ریسک و قوانین، کمترین تاثیر را داشته اند و در مجموع نیز توسعه بانکداری سایه ای منجربه افزایش توسعه اقتصادی خواهد شد.