CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارتباط برنامه درسی پنهان با اهمال کاری تحصیلی ،روحیه علمی و عملکرد تحصیلی در بین دانشجویان (مطالعه موردی : دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب)

عنوان مقاله: ارتباط برنامه درسی پنهان با اهمال کاری تحصیلی ،روحیه علمی و عملکرد تحصیلی در بین دانشجویان (مطالعه موردی : دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب)
شناسه (COI) مقاله: PESLSBT01_438
منتشر شده در کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی در سال 1396
مشخصات نویسندگان مقاله:

سعید طالبی - استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور
شکوفه پرویزیان - دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ وفلسفه آموزش و پرورش دانشگاه پیام نور

خلاصه مقاله:
در تحقیق حاضر به بررسی موضوع ارتباط برنامه درسی پنهان و مولفه های آن (ساختار فیزیکی و معماری دانشگاه ، ارتباط متقابل میاناعضای هییت علمی ودانشجویان ، قوانین ومقررات دانشگاه، شیوه های ارزشیابی اساتید ، جو اجتماعی دانشگاه) با اهمال کاری تحصیلی، روحیه علمی و عملکرد تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب پرداخته شده است ، در این تحقیق با روش توصیفی از نوع همبستگی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است، جامعه آماری مورد نظر کلیه ی دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب می باشد (n=230) که با استفاده از جدول کرچسی و مورگان 140 نفر را به عنوان حجم نمونه آماری انتخاب نموده و با استفاده از روش نمونه یابی تصادفی سیستماتیک اقدام به انتخاب نمونه آماری تحقیق نموده ایم. ؛ برای تدوین مبانی نظری با مراجعه به کتابخانه و جمع آوری داده ها به گردآوری اطلاعات پرداخته شد و برای تجزیه و تحلیل و گردآوری داده های دیگر با استفاده از پرسشنامه و وارد کردن اطلاعات به نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته واز آن خروجی گرفته شد ، ماحصل تحقیق را می توان این گونه بیان نمود که ؛ ارتباط برنامه درسی پنهان و مولفه های آن با اهمال کاری تحصیلی و روحیه ی علمی و عملکردی تحصیلی رابطه ی مستقیم وجود دارد و می توان به این مسیله نیز اشاره کرد که میانگین نمرات برنامه درسی پنهان و متغییرهای تحقیق در زنان ومردان در یک راستای منظم بود بجز یک مورد که این تفاوت از نظر آماری در موردمولفه ی قوانین ومقررات دانشگاه با جنسیت معنی دار ودارای تفاوت بود.

کلمات کلیدی:
اهمال کاری، برنامه درسی پنهان، روحیه ی علمی، عملکرد تحصیلی، دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/751549/