جایگاه تواضع و آثار تربیتی آن در شعر فارسی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,458

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PESLSBT01_183

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1397

چکیده مقاله:

تواضع، از جمله موضوعات علم اخلاق اسلامی است که بسیاری از خصایل نیک آدمی از آن سرچشمه می گیرد. اینویژگی که در زبان و رفتار انسان نمود پیدا می کند در زبان فارسی با واژگانی چون فروتنی،افتادگی، خاکساری، شکستهنفسی و تعابیری از این دست یاد می شود و نقطه مقابل و متضاد آن، تکبر است که صفتی نکوهیده و در شمار رذایلاخلاقی و منشا بسیاری از رذایل می باشد.ادب فارسی، به ویژه شعر، بستری است که شاعران به اقتضای وسعت افکار و اندیشه خویش و نیز تعمق در مباحثتربیتی دین، ایمه و بزگان به فضایل و رذایل اخلاقی و آثار و تبعات هر یک پرداخته اند که یکی از مضمون های مطرح درآثار ایشان، تواضع است.نویسندگان در این مقاله، جایگاه تواضع را در اشعار شاعران مطرح کلاسیک فارسی به شیوه کتابخانه ای و سندکاویجست و جو کرده و آثار تربیتی این فضیلت را در نظر آنان بررسی کرده اند و در مواردی نیز جهت تایید بیشتر نظر آنان،به آیات، احادیث و روایات پیشوایان دین استناد جسته اند.با بررسی نویسندگان، چنین استنتاج می شود که از منظر شاعران ادب فارسی که همگی از چشمه های زلال تعالیم وتربیت اسلامی برخوردار بوده اند، تواضع ورزیدن توفیق الهی، عزت و بزرگی، سعادتمندی در دنیا و آخرت، رشد و کمالمعنوی، دانایی، جلب دوستی و محبت دیگران، همنشینی با همگان، نرم ساختن دل دشمنان، انجام فرایض الهی، تذللدر عین بزرگی، مبارزه با خودبرتربینی، آزادی و آزادگی را در پی دارد.

نویسندگان

علی جهانشاهی افشار

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

محدثه برهانی نژاد

دانشجوی دکترای علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید باهنر کرمان