CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تبیین نقش زنان در اصلاح الگوی مصرف خانواده ها

عنوان مقاله: تبیین نقش زنان در اصلاح الگوی مصرف خانواده ها
شناسه ملی مقاله: NOPEA01_054
منتشر شده در اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) در سال 1396
مشخصات نویسندگان مقاله:

یوسف رمضانی - استادیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند

خلاصه مقاله:
هدف از انجام این تحقیق تبیین نقش زنان در اصلاح الگوی مصرف خانواده ها می باشد. این تحقیق به روش پیمایشی از طریق ابزارپرسشنامه، با حجم نمونه به تعداد 022 نفر در شهرستان بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی انجام گرفته است. نتایج تحقیقحاکی از آن است که اکثر بانوان به فرزندان خود در مورد صرفه جویی در مصرف آب آموزش میدهند و خانواده و مدرسه را در اینامر موثر می دانند. آنها بهترین سن برای فرزندان جهت آموزش صرفه جویی در مصرف آب را 4 تا 02 سال میدانند. رسانه برایآموزش بانوان در خصوص روشهای صرفه جویی در مصرف آب به عنوان بهترین راه معرفی شد. اکثر بانوان به دلیل کمبود منابعآبی صرفه جویی می کنند و تعمیر شیری که چکه می کند و یا باز نگذاشتن شیر آب هنگام مسواک برای آنان مهم است. بین میزانآگاهی بانوان و صرفه جویی آنها در مصرف آب رابطه معنادار وجود دارد. بدین معنا که هر چه میزان آگاهی بانوان در زمینهراهکارها و راه حل های موجود با هدف کاهش و صرفه جویی در مصرف آب بیشتر شود، مصرف آب نیز در بین آنها کاهش می یابد.

کلمات کلیدی:
آموزش، الگوی مصرف، خانواده، صرفه جویی، زنان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/750890/