بررسی چالشها و راهبردهای موثر در جلب و تقویت مشارکت شهروندان در مدیریت شهری مورد مطالعه: شهرداری اسلامشهر

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 666

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EPCPSUM01_056

تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1397

چکیده مقاله:

در ده ه های اخیر با توسعه و رشد فضایی و کالبدی شهرها و همچنین افزایش جمعیت آنها بخصوص در کشورهای در حال توسعه مشکلات و مسایل عدیده ای گریبان گیر شهروندان و مدیران شهری شده است. از این رو شهرداری ها و مدیران شهری به منظور مقابله با این مشکلات ناگزیرند وظایف، فعالیت ها و به طور کلی رویکرد و جایگاه خود را متناسب با این مسایل ارتقاء و بهبود دهند. در اکثر کشورها با افزایش سریع جمعیت شهرنشین در دهه های اخیر و به وجود آمدن مشکلات پیچیده شهری، مدیریت شهری با چالش های جدیدی روبه رو گردید و از این رو توجه به مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها در حرکت به سمت شکل گیری نهاد اجتماعی به عنوان مسیله اساسی مطرح شد. در این راستا طی دهه های اخیر، بسیاری از نگاه پایین به بالا به استراتژیهای برنامه ریزی بر ترویج نوعی نگرش مشارکتی به منظور تشویق مدیریت و برنامه ریزی از تاکید بر اجتماعات محله ای و نظارت بر اقدامات توسعه ای تاکید داشته اند. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر ارایه راهبردها و چالش های مشارکت اجتماعی شهروندان در مدیریت شهری با رویکرد فرهنگی در شهرداری اسلامشهر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی می باشد. برای رسیدن به این هدف ابتدا به مفهوم، سطح و طبقه بندی مشارکت پرداخته و مفهوم مشارکت و فرهنگ شهروندی در نظام شهری و شناسایی ظرفیت های مشارکت شهروندی جهت رسیدن به شهر آرمانی بررسی شد و در مرحله بعد لزوم رعایت پیش شرط ها و عوامل بهینه در مشارکت شهری و چالش های پیش روی آن تحلیل گردید و در انتها به ارایه راهبردها و عوامل موثر در جلب و تقویت مشارکت شهروندان در شهر اسلامشهر پرداخته شد. یافته ها و نتایج این پژوهش حاکی از آن است که کشمکش بیشتر بر سر راه تحقق شهروندی در عمل به عنوان یکی از مولفه های اصلی جامعه شهری مدرن میباشد که اغلب برنامه ریزان و مدیران شهری را دچار سردرگمی و اختلاف نظر کرده است . بر این اساس در این مقاله، الگوها و چالشهای موجود را جهت روشنگری برنامهریزان و مدیران شهری شناسایی نموده ایم و با ارایه برخی از مهمترین راهبردهای عملی برای تحقق مشارکت شهروندان در امور شهر به کشمکش آنان پاسخ دادهایم.

نویسندگان

حمیدرضا امانی

دانشجو دکترای برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات – تهران- ایران

حمداله حمدی پور

کارشناس ارشد ادبیات فارسی سازمان آتش نشانی تهران

اکبر محمدی

دانش آموخته دوره کارشناس– کارشناس معاونت آموزش- سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

عبدالرضا طیبی نیا

دانش آموخته دوره کارشناس– کارشناس معاونت ایمنی و پیشگیری- سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران