بررسی عددی تاثیر سختی پد زیر ریل بر رفتار دینامیکی خط ریلی در محل ناحیه انتقال از دالخط به خط بالاستی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,014

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICRARE05_011

تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1397

چکیده مقاله:

تغییرات سختی قایم خط در طول مسیرهای ریلی می تواند منجر به افزایش بارهای دینامیکی، ایجاد تغییر شکلهای نامتقارن، آسیب دیدن اجزاء خط و در نتیجه افزایش هزینه های نگهداری گردد. از این رو بایستی با ایجاد ناحیه انتقال در محل هایی که سختی خط بطور قابل توجهی تغییر می نماید، مشکلات مذکور را کاهش داد. از جمله نقاطی که سختی قایم خط ریلی بصورت ناگهانی تغییر می یابد، محل اتصال خط بدون بالاست و خط بالاستی می باشد. یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر رفتار خط ریلی در محل ناحیه انتقال. سختی پد زیر ریل می باشد. بنابراین در این مطالعه سعی گردیده تا تاثیر سختی ریلپد بر رفتار دینامیکی خط ریلی در محل ناحیه انتقال از دالخط به خط بالاستی با ساخت مدل عددی مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور یک مدل سه بعدی از خط ریلی شامل دالخط، ناحیه انتقال و خط بالاستی ساخته شد و تاثیر تغییرات سختی ریلپد در محدوده 40-250 kN/mm مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج این تحلیل ها نشان می دهد که تغییرمکان ریل در خط بالاستی نسبت به دالخط برای تمامی مقادیر سختی ریلپد بطور محسوسی افزایش یافته که میزان این افزایش برای سختی های 40 kN/mm، 180 و 250 به ترتیب %18، %35 و %38 می باشد.

کلیدواژه ها:

ناحیه انتقال خطوط ریلی ، دالخط ، خط بالاستی ، مدل سازی عددی ، سختی پد زیر ریل ، رفتار دینامیکی خط

نویسندگان

حمیدرضا حیدری نوقابی

دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

مرتضی اسماعیلی

دانشیار، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

جبارعلی ذاکری سردرودی

استاد، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

J. N. Varandas

Assistant Professor, Dept. of Civil Engineering, FCT, Universidade NOVA de Lisboa, Portugal;