سنجش وضعیت و الویت بندی شاخص های موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 447

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MMPBS01_135

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397

چکیده مقاله:

استفاده از اطلاعات و دانش در سازمان های عصر حاضر، امری اجتناب ناپذیر است. عوامل مختلفی بر استفاده مناسب از اطلاعات و دانش در سازمان ها تاثیر گذار هستند که بررسی جامع آنها قبل از پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان ضروری است. از اینرو این مطالعه با هدف سنجش این عوامل در سه بعد کلی که به فرآیندهای دانش، فرهنگ سازمانی و فناوری طبقه بندی می شوند انجام شده است. بدین منظور، به کمک پرسشنامه وضعیت این سه بعد در بانک توسعه تعاون به عنوان مورد مطالعه این تحقیق، مورد بررسی قرار گرفت و سپس به اولویت بندی هر یک از این ابعاد پرداخته شد. نمونه 108 نفری از معاونان و مدیران بانک توسعه تعاون در شعب شهر تهران به صورت تصادفی انتخاب گردید و داده ها به کمک نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که دو بعد فناوری و فرآیندهای دانش وضعیت قابل قبولی در این سازمان دارند ولی فرهنگ سازمانی مرتبط با مدیریت دانش در سطح پایینی قرار دارد.

کلیدواژه ها:

مدیریت دانش ، مبانی زیر ساخت مدیریت دانش ، فناوری ، فرآیندهای دانش ، فرهنگ سازمانی