کاربرد روش های آماری چندمتغیره در ارزیابی توزیع و منشا فلزات در رسوبات ساحلی بوشهر

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 498

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMST12_009

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397

چکیده مقاله:

رسوبات ساحلی دریا به طور معمول آلوده به فلزات از جمله فلزات بالقوه سمی هستند که توسط فعالیت های انسانی و طبیعی ایجاد شده اند. برای ارزیابی کمی و کیفی آلودگی فلزات سنگین و منشا آنها، در بوم سازگان های دریایی، روش های متفاوتی وجود دارد. یکی از روش های منشا یابی فلزات در رسوبات و خاک روش های آماری چندمتغیره است. با توجه به تجمع جمعیت انسانی در بندر بوشهر، تردد نفتی و وجود صنایع گوناگون در منطقه، این تحقیق به پایش و تعیین منشا فلزات کادمیم، کروم، کبالت، مس، آهن، منگنز، روی، نیکل ، سرب و آنتیموان در محیط زیست ساحلی بوشهر با استفاده از رسوبات سطحی در 7 ایستگاه ساحلی بوشهر پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تنها غلظت کادمیم با متوسط جهانی برابری دارد. این امر لزوم تبیین یک استانداردهای خاص برای درجه آلودگی رسوب در ایران را آشکار می سازد. همچنین با مقایسه مقادیر به دست آمده با استانداردهای کانادا و امریکا تنها غلظت نیکل در محدوده نزدیک به اثرگذاری کم بر جانداران قرار دارد. با توجه به آنالیزهای چند متغیره می توان گفت که در میان فلزات مورد بررسی، روی، مولیبدن، منگنز و سرب دارای دو منشا بوده که با توجه به حضور سرب شاید بتوان منشا انسانی برای آن در نظر گرفت.

کلیدواژه ها:

فلز ، آلودگی ، روش های آماری چندمتغیره ، منشا یابی ، بوشهر

نویسندگان

علی مهدی نیا

دانشیار شیمی تجزیه- گروه علوم زیستی دریا، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

فاطمه باطنی

دانشجوی دکترای محیط زیست - پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

ندا شیجونی

کارشناس آزمایشگاه شیمی - پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی