CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رفتار حرارتی و آنالیز فازی نانوپودر دوفازی هیدروکسی آپاتیت و تری کلسیم فسفات دارای منیزیم سنتز شده به روش سل - ژل

عنوان مقاله: بررسی رفتار حرارتی و آنالیز فازی نانوپودر دوفازی هیدروکسی آپاتیت و تری کلسیم فسفات دارای منیزیم سنتز شده به روش سل - ژل
شناسه ملی مقاله: ICBME16_097
منتشر شده در شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران در سال 1388
مشخصات نویسندگان مقاله:

افسانه گوزلیان - پژوهشگاه مواد و انرژی
علی اصغر بهنام قادر - پژوهشگاه مواد و انرژی

خلاصه مقاله:
هدف از تحقیق حاضر، بررسی رفتار حرارتی نانوپودر دوفازی هیدروکسی اپاتیت و بتاتری کلسیم فسفات دارای منیزیم می باشد.به این منظور مخلوط دوفازی هیدروکسی آپاتیت دارای منیزیم (Mg doped HA)Mg-HA و تری کلسیم فسفات دارای منیزیم (β-TCMP) به روش سل ژل سنتز شد. نسبت مولی (Ca+Mg)/P ثابت و برابر 67/1 و مقدار منیزیم (x) ، با توجه به فرمول استوکیومتری Ca10-xMgx (PO4)6(OH)2 برابر صفر، 5/1 و 3 در نظر گرفته شد. پیکهای گرمازا و گرماگیر آزمایش STA، به کمک نتایج آزمایشهای FTIR,XRD شناسایی گردید. با توجه به این نتاجی دمای شروع کریستالی شدن HA,Mg-HA و HA خالص به ترتیب 370 و 410 درجه سانتیگراد می باشد. در نمونه های دارای منیزیم ، ترکیب پایدار MgO در جریان عملیات حرارتی به وجود می آید که تا دمای 1200 نیز باقی می ماند در حالیکه در هیدروکسی آپاتیت خالص تشکیل CaO تایید گردید در محدود دمایی 1150-800 نوع دیگری از تری کلسیم فسفات دارای منیزیم ایجاد می شود که با افزایش دما به β-TCMP و فازهای دیگر تجزیه می گردد. مقدار فازβ-TCMP تا قبل از دمای 800 کمتر از Mg-HA می باشد و با افزایش دما پایدار تر و میزان آن افزایش می یابد. با افزایش دما درجه کریستالی Mg-HA و اندازه کریستالیت ها افزایش می یابند. مقایسه نمونه بدون منیزیم (X=0) با نمونه های دیگر نشان می دهد که با افزایش دما درجه کریستالی کاهش می یابد. همچنین در دمای ثابت با افزایش میزان منیزیم درجه کریستالی و اندازه کریستالیت ها کاهش می یابند.

کلمات کلیدی:
آنالیز حرارتی، پراش اشعه ایکس، تری کلسیم فسفات دارای منیزیم، سل ژل، هیدروکسی آپاتیت دارای منیزیم

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/73443/