ارایه ی روش کنترلی مناسب برای محرکه موتور سوییچ رلوکتانس با قابلیت کنترل موتور در سرعت های بالا

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 356

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEES01_113

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

چکیده مقاله:

امروزه ما شین های سوییچ رلوکتانس در اغلب صنایع با شرایط کاری گوناگون بکار گرفته شده اند. این موتورها مزیت هایی مانند هزینه ی ساختاری کم، قابلیت کار در محدوده ی و سیع سرعت، تولید چگالی گشتاور زیاد و نیز راندمان نسبتا مناسب را نیز دارا هستند. برای داشتن کنترل حلقه بسته ی مناسب بر روی سرعت موتور سوییچ رلوکتانس و جریان (گشتاور) بایستی سیگنال جریان فاز، موقعیت مکانی روتور در هر لحظه و سرعت چرخش آن با دقت خوبی در دسترس باشند. دراین مقاله کنترل جریان به دو روش pwm و هیسترزیس انجام شده است. در روش های کنترلی مرسوم این سیگنال های فیدبک توسط حسگرهای خاصی اندازه گرفته می شوند که این حسگرها هزینه بر بوده و منجر به بزرگتر شدن حجم کلی سیستم نیز میشوند. در این تحقیق نوعی روش کنترلی بدون حسگر در مورد موتور سوییچ رلوکتانس ن شان داده شده ا ست که میتواند موقعیت مکانی روتور را در هر لحظه تخمین بزند و در اختیار سیستم کنترلی قرار دهد. سیستم کنترلی حلقه بسته ی مورد نظر دارای حلقه های کنترلی سرعت و جریان است. برای کنترل جریان و سرعت از دو کنترل کنندهی مرسوم PI بهره گرفته شده است. سیستم کنترلی همراه با موتور سوییچ رلوکتانسمورد نظر در نرمافزار Matlab/Simulink شبیه سازی شده و نتایج حاصل از آن نشان داده شده اند.

کلیدواژه ها:

ما شین سوییچ رلوکتانس ، کنترل سرعت ، کنترل جریان هیسترزیس ، کنرل جریان pwm ، کنترل کننده . PI

نویسندگان

حسین انگوتی

گروه برق، دانشکده فنی و مهندسی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران

میرمحمود حسینی

گروه برق، دانشکده فنی و مهندسی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران

سیدآرش رفیعی

گروه برق، دانشکده فنی و مهندسی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران