CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی میزان رسوب C3 کمپلمان و بعضی از مشتقات ان در قسمت های مختلف دسیدوا در مدل موشی مستعد سقط

عنوان مقاله: بررسی میزان رسوب C3 کمپلمان و بعضی از مشتقات ان در قسمت های مختلف دسیدوا در مدل موشی مستعد سقط
شناسه ملی مقاله: BIOC01_211
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

شهاب شاه گلدی - گروه ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران.
سیدمحمد موذنی - گروه ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران.

خلاصه مقاله:
سقط مکرر خودبخودی یکی از رایج ترین عوارض حاملگی می باشد. مشخص شده است که فعال شدن بی رویه سیستم کمپلمان با سقط جنین رابطه بسیار کلیدی دارد. در این مطالعه، موش های ماده CBA/J با موش های نر DBA/2 )گروه ازمون( و BALB/c )گروه کنترل( جفت اندازی شدند. در روز 5/ 14 حاملگی بافت های دسیدوا جمع آوری شدند و میزان و جایگاه رسوب C3 کمپلمان و بعضی از مشتقات ان )مثل C3b و C3c ( به وسیله نرم افزار ImageJ و تست ایمنوهیستوشیمی بررسی گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های اماری و ایمنوهیستوشیمی نشان داد که، میزان رسوب کمپلمان در دسیدوای گروه ازمون نسبت به گروه کنترل به طور قابل توجهی بیشتر است. در ناحیه ای از decidua basalis که بین عروق بزرگ مادری و دسیدوا قرار دارد، در گروه ازمون و کنترل )گروه ازمون بسیار بیشتر از گروه کنترل( رسوب C3 کمپلمان و مشتقات ان در نواحی عروق پیچشی مادری مشاهده گردید. همچنین، در دسیدوای گروه ازمون و کنترل )گروه ازمون بسیار بیشتر از گروه کنترل(، رسوب C3 کمپلمان و مشتقات ان در نواحی غدد Metrial )به مقدار کمتر( و بر سطح سلول های اپیتلیال ستونی دسیدوا )به مقدار بسیار زیاد( مشاهده گردید. رسوبی در نواحیه زمینه ای )استرومایی( و میومتر مشاهده نشد. این نتایج نشان داد که فعال شدن بیش از حد کمپلمان در دسیدوا با سقط های خود به خودی مکرر ارتباط مستقیم دارد و این فعالیت به صورت موضعی در برخی از نواحی دسیدوا صورت می پذیرد.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/731880/