آنالیز ژنتیکی صفات میزان تولید وسلول های سوماتیک شیر براساس رکوردهای 305 روز گاوهای هشتاین ایران

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 313

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NFRANR01_265

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

در دوره های شیردهی مختلف تعداد سلول های سوماتیک شیر به طور طبیعی غالبا چند هفته های پایانی و اواخر دوره شیردهی افزایش می یابند که این امر ناشی از تحریک طبیعی سیستم ایمنی بدن و کاهش تولید شیر گاو است که منجر به افزایش مکانیسم دفاعی غدد پستان در این دوره می باشد در تمام دوره های شیردهی، تعداد سلول های سوماتیک شیر و در پایان شیردوشی در دوشش شب نسبت به دو شش صبح افزایش می یابد در حال حاضر تعداد سلول های سوماتیک شیر به عنوان یک صفت جایگزین و نشانگر برای بیماری ورم پستان و در برنامه های اصلاحی مورد استفاده قرار می گیرد مواد و روش کار: در این تحقیق به منظور بررسی انالیز ژنتیکی صفات تولید شده و تعداد سلول های سوماتیک در سه سطح تولیدی مربوط به 48720 حیوان از 9013 پدر و 9746 مادر که توسط مرکز اصلاح دام کشور طی سال های 1387 تا 1392 جمع آوری شده بودند، استفاده گردید. آنالیز ژنتیکی رکوردها با استفاده زا مدل رگرسیون تصادفی با کمک نرم افزار ASReml انجام شد به این منظور اثرات سال، ماه و روز تولد، شکم زایش تعداد روزهایش شیردهی به عنوان اثرات ثابت و اثر ژنتیکی حیوان به عنوان اثرات تصادفی لحاظ شدند تعداد روزهای شیردهی رابطه مستقیمی با میزان تولید شیر داشت و گاوهای پرتولید میانگین روزهای شیردهی بالاتری دارند. از طرفی مطالعه میانگین نمره سلول های سوماتیک شر در هریک از سطوح تولید شیر شامل گاوهای باتولید شیر زیاد، گاوهایی با تولید شیر متوسط و گاوهایی با تولید شیر کم به ترتیب برابر با 1/73، 1/89، 2/32 می باشد. نمره سلول های سوماتیک شیر با کاهش سطح تولید رابطه عکس نشان داد و با کاهش میزان تولید شیر، متوسط نمره سلول های سوماتیک افزایش یافت. مقایسه نتایج حاصل از انالیز ژنتیکی نمره ی سلول های بدنی در روزهای مختلف شیردهی و سطوح مختلف تولید شیر نیز نشان می دهد که تغییرات ژنتیکی شمار سلول های بدنی شیر تنها تابع میزان تولید شیر نمی باشد بلکه متاثر از تعداد روزهای شیردهی نیزمی باشد. بنابراین به هر دوی این موارد توجه شود.

نویسندگان

محمد فردوست

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشکده کشاورزی و علوم دامی، واحد میانه دانشگاه آزاد اسلامی میانه ایران

اسد اسدی

گروه ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشکده کشاورزی و علوم دامی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی میانه ایران