اثر بخشی اموزش رفتار مادرانه مبتنی بر نظریه دلبستگی بر کاهش نا امیدی دانش اموز دختر دوره دوم دبستان

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 482

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCG05_007

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش رفتار مادرانه مبتنی بر نظریه دلبستگی و کاهش ناامیدی دانش آموزان دختر دوره دوم دبستان های ناحیه 2 شهر اصفهان در سال تحصیلی 1395-1394 بود. روش تحقیق از نوع تحقیق نیمه آزمایشی و از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دختر دوره دوم دبستان های (پایه های6-4) ناحیه دو شهر اصفهان و نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای بود و سر دانش آموزان که ملاک ورود به تحقیق (به دست آوردن نمره بالاتر از 7 در مقیاس نا امیدی) را به دست آوردند تعداد 34 نفر به تصادف انتخاب و در دو گروه آزمایش (17 نفر) و گروه کنترل (17 نفر) به صورت تصادفی ساده جایگزین شدند. در این طرح، مادران گروه ازمایش در طی 8 جلسه اموزشی دو ساعته، با تناوب هر هفته دو بار، در معرض اموزش رفتار مادرانه قرار گرفتند ولی مادران گروه کنترل اموزشی دریافت نکردند.جهت جمع اوری داده ها از مقیاس نا امیدی کودکان (کازدین 1983) برای سنجش میزان نا امیدی دانش اموزان استفاده شد برای تحلیل داده ها از ازمون تحلیل کواریانس استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که اموزش رفتار مادرانه مبتنی بر نظریه دلبستگی به مادران بر کاهش نا امیدی دانش اموزان در گروه ازمایش تاثیر معنی داری داشته است (فرمول در متن اصلی مقاله) با توجه به نتایج پژوهش حاضر اموزش رفتار مادرانه مبتنی بر نظریه دلبستگی در جهت بهبود و کاهش نا امیدی دانش اموزان موثر بوده است.

نویسندگان

زهرا تاجمیر ریاحی

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

شیرین تبعه امامی

دکتری تخصصی روانشناسی، استادیار گروه روانشناسیدانشگاه غیرانتفاعی امین، اصفهان