CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

روش تعیین مجموعه انتخاب در توزیع سفرهای خرید در شهرهای بزرگ

عنوان مقاله: روش تعیین مجموعه انتخاب در توزیع سفرهای خرید در شهرهای بزرگ
شناسه (COI) مقاله: TTC16_349
منتشر شده در شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

مینا پورنقی - دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات تهران
شهریار افندی زاده زرگری - دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه علم وصنعت ایران

خلاصه مقاله:
در این مقاله به بررسی اثر عوامل اجتماعی بر توزیع سفرهای خرید پرداخته میشود و هسته اصلی تمرکز آن، تاثیر شبکههای اجتماعی بر سفرهای خرید است. در این مقاله با استفاده از اطلاعات پرسشگری ساکنین شهر تهران به روش فعالیت-مبنای ناهمفزون یک تحلیل آماری برای سفرهای خرید ارایه شده است که در آن مجموعه انتخاب هر فرد در نظر گرفته شده است. مراکز خرید میلاد نور، گلستان، قایم و تندیس واقع در شهر تهران، به عنوان مورد مطالعاتی انتخابی در این مقاله می باشند. در بین متغیرها، متغیر خواندن تبلیغات اینترنتی، بیشترین اثر را در عامل اینترنت و فرد متاهل در عامل تاثیر پذیری از خانواده و ارتباط با همکاران بیشترین تاثیر را در بین متغیرهای موثر بر عامل دوستان داشتهاند که ارتباط معکوسی بین خرید با همراهی خانواده و ارتباط با همکاران مشاهده گردید که وجود این روابط به بهبود کلی مدل کمک خواهد کرد و مشخص شد عادات فردی کمترین تاثیر را بر روی انتخاب محل خرید داشته است. خروجی این تحقیق ارایه یک مدل جهت دستیابی به اثر شبکههای اجتماعی بر سفرهای خرید میباشد. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از روشهای آماری و مدلسازی با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت.

کلمات کلیدی:
سفر خريد، شبكه هاي اجتماعي، پرسش نامه، روش فعاليت-مبنا، .SPSS

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/717764/