بررسی تاثیر تغییر مدهای حمل و نقل ریلی و جاده ای در حمل بار بر میزان انتشارآلاینده های هوا مرتبط با سوخت مصرفی در ایران

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 580

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TTC16_327

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

مدهای مختلف حمل و نقلی شامل ریلی ، جاده ای ، هوایی ، دریایی و اینترمدال هر کدام دارای محدودیتهاو مزایایی در کنار تاثیر شان بر محیط زی ست ه ستند . طبق آمارهای موجود سهم عمده حمل و نقل باردرون کشور از طریق دو سی ستم ریلی و جاده ای جابجا می شود . هزینه های زیاد وکمبود ناوگان سهم حمل و نقل هوایی را دراین چرخه ب سیار ناچیز و قابل چ شم پو شی کرده ا ست . از این رو در این مقاله با بررسی نتایج بدست آمده از مقایسه مصرف سوخت و انتشار آلاینده ها در دو مد حمل و نقل ریلی و جاده ای لزوم توجه بیشتر به حمل و نقل ریلی به عنوان حمل و نقل سبز بیش از پیش ضروری به نظر می رسد . طبق مطالعه صورت گرفته سهم جابجایی بار در ک شور 91 در صد از طریق جاده و تنها 9 در صد تو سط حمل و نقل ریلی انجام می شود در حالی که میزان م صرف سوخت در جاده به ازای هر تن کیلومتر حمل بار 6/32 برابر حمل و نقل ریلی می باشد . یعنی به عبارت ساده تر می توان با استفاده از 2 درصد سوخت مصرفی در حمل و نقل زمینی بار 12 درصد محموله ها را بر حسب تن – کیلومتر توسط حمل و نقل ریلی جابجا نمود . طبق این مطالعه نتیجه گیری می شود که به ازای هر درصد افزایش سالانه سهم حمل و نقل ریلی در بخش کالا 0/838 درصد انتشار آلاینده ها کمتر شده و همچنین اقدام به افزایش سهم حمل و نقل جاده ای موجب می شود تا به ازای هر درصد افزایش سهم حمل و نقل جاده ای به میزان 0/838 درصد انتشار آلاینده ها افزایش یابد . طبق تحلیل و آنالیز انجام شده به ازای هر درصد افزایش سهم حمل و نقل ریلی در بخش کالا سالانه 98 میلیون لیتر ( حدود 26 میلیون گالن) کاهش مصرف نفت گاز را خواهیم داشت . با توجه به قیمت 1/68 دلار به ازای هر گالن نفت گاز این کاهش مصرف باعث صرفه جویی 42 میلیون دلاری خواهد شد . از طرفی هزینه احداث یک کیلومتر خط آهن با تمام تجهیزات 1/25 لار براورد میشود یعنی به ازای دوازده درصد افزایش سهم حمل و نقلی ریلی کالا میتوان ده درصد انتشارالاینده ها را کاهش وهمچنین سالانه ازمحل صرفه جویی سوخت 403 کیلومترخط ریلی جدید احداث کرد

نویسندگان

غلامرضا نبی بیدهندی

عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

علی منصوری

کارشناسی ارشد مهندسی راه و ترابری – دانشجوی دکترای محیط زیست گرایش آلودگی هوا