تعیین تغییرات سطح آب سد کشه با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل-1

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 989

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GISCONF04_173

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

در دهههای اخیر تغییرات سریع کاربری اراضی و پوشش زمین در حومه شهرهای بزرگ ایران با پیامدهای مهمی مثل تخریب منابع طبیعی، آلودگی های زیست محیطی و رشد نامناسب شهرها همراه بوده است. اطلاع از تغییرات کاربری و بررسی علل و عوامل آنها در یک دوره زمانی می تواند بسیار مورد توجه برنامه ریزان و مدیران باشد. یکی از پدیدههایی که تعیین تغییرات آن از مهمترین نیازهای امروز مدیریت کشور است، منابع آبهای سطحی و زیر سطحی است. در طول دهه های گذشته دادههای سنجش از دور به علت تکرار دورهای، تنوع طیفی و رادیومتریک، دید یکپارچه و فرمت رقومی مناسب برای پردازش در کامپیوتر، منبع داده شگرف برای کاربردهای گوناگون مانند پایش سطح زمین از جمله پایش منابع آب محسوب میشوند. در این مقاله هدف تعیین تغییرات آب ذخیره شده سد خاکی کشه استان مرکزی بین سالهای 1395 و 1396 با استفاده از روش سنجش از دور ماهوارهای و تصاویر سنتینل-1 میباشد. روش پیشنهادی در این مقاله کشف تغییرات به روش نظارت نشده در فضای تصویر میباشد. نتایج روش سنجش از دوری با اطلاعات به دست آمده به روش برداشت زمینی از سد مقایسه شده است. نتایج نشان میدهد که میتوان با استفاده از سنجش از دور راداری و تصاویر سنتینل-1 تغییرات آب سطح دریاچه را با دقت خوبی پایش نمود.

کلیدواژه ها:

سنجش از دور ، کشف تغییرات سطح زمین ، تصاویر ماهواره ای سنتینل-1 ، پایش منابع آب ، سد کشه

نویسندگان

محمدامین قنادی

دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی اراک،

حمید عنایتی

دانشکده مهندسی ژیوماتیک و ژیودزی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

الهه خصالی

دانشکده مهندسی ژیوماتیک و ژیودزی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

امیررضا مرادی

دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی اراک،