CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

محاسبه ی ریسک ریزش شیب سنگ های درزه دار با استفاده از تحلیل قابلیت اطمینان گروه های کلیدی جهت دار (مطالعه موردی دیواره نهایی بلوک تکتونیکی II معدن چغارت )

عنوان مقاله: محاسبه ی ریسک ریزش شیب سنگ های درزه دار با استفاده از تحلیل قابلیت اطمینان گروه های کلیدی جهت دار (مطالعه موردی دیواره نهایی بلوک تکتونیکی II معدن چغارت )
شناسه ملی مقاله: CICEAUD01_0129
منتشر شده در کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر در سال 1396
مشخصات نویسندگان مقاله:

عنایت الله امامی میبدی - استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه یزد

خلاصه مقاله:
مدلسازی ژیوتکنیکی توده سنگ های درزه دار شامل مدل هندسی، مکانیکی و احتمالاتی سازه است. مدل هندسی نقش ایجاد مجموعه بلوک های ایجاد شده توسط عوامل ساختاری را دارد و مدل مکانیک با توجه به خصوصیات فیزیکی و مکانیکی توده و با استفاده از روابط حاکم بر مقاومت و رفتار، پایداری سازه ایجاد شده را تحلیل می کند، روش تحلیل استفاده شده در مدل مکانیک روش گروه های کلیدی جهت دار است که مبنای آن روش تحلیل تعادل حدی است. مدل احتمالاتی با هدف بررسی و تقلیل عدم قطعیت های دو مدل هندسی و مکانیکی، سومین مدل مورد نیاز در تحلیل های ژیوتکنیکی است. با فرض قطعی بودن مدل هندسی تهیه شده، با استفاده از روش تحلیل قابلیت اطمینان احتمال ریزش گروه های ناپایدار از مجموعه بلوک ها، توسط مدل مکانیک تعیین گردیده است. با ضرب این احتمال در وزن گروه یافت شده، ریسک ریزش تعیین می شود. مدل ژیوتکنیکی تهیه شده بر روی دیواره نهایی بلوک تکتونیکی II معدن چغارت اجرا و تعدادی از بحرانی ترین گروه های کلیدی ریزشی براساس احتمال و ریسک ریزش، تعیین شده اند. نتایج حاصل از این روش با نتایج تحلیل عددی انجام شده به روش اجزای مجزا با استفاده از نرم افزار UDEC مقایسه شده است، که همخوانی خوبی را نشان می دهد.

کلمات کلیدی:
شیب سنگ درزه دار، گروه کلیدی جهت دار، عدم قطعیت، تحلیل قابلیت اطمینان، ریسک ریزش

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/708827/