محاسبه ی ریسک ریزش شیب سنگ های درزه دار با استفاده از تحلیل قابلیت اطمینان گروه های کلیدی جهت دار (مطالعه موردی دیواره نهایی بلوک تکتونیکی II معدن چغارت )

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 415

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CICEAUD01_0129

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

مدلسازی ژیوتکنیکی توده سنگ های درزه دار شامل مدل هندسی، مکانیکی و احتمالاتی سازه است. مدل هندسی نقش ایجاد مجموعه بلوک های ایجاد شده توسط عوامل ساختاری را دارد و مدل مکانیک با توجه به خصوصیات فیزیکی و مکانیکی توده و با استفاده از روابط حاکم بر مقاومت و رفتار، پایداری سازه ایجاد شده را تحلیل می کند، روش تحلیل استفاده شده در مدل مکانیک روش گروه های کلیدی جهت دار است که مبنای آن روش تحلیل تعادل حدی است. مدل احتمالاتی با هدف بررسی و تقلیل عدم قطعیت های دو مدل هندسی و مکانیکی، سومین مدل مورد نیاز در تحلیل های ژیوتکنیکی است. با فرض قطعی بودن مدل هندسی تهیه شده، با استفاده از روش تحلیل قابلیت اطمینان احتمال ریزش گروه های ناپایدار از مجموعه بلوک ها، توسط مدل مکانیک تعیین گردیده است. با ضرب این احتمال در وزن گروه یافت شده، ریسک ریزش تعیین می شود. مدل ژیوتکنیکی تهیه شده بر روی دیواره نهایی بلوک تکتونیکی II معدن چغارت اجرا و تعدادی از بحرانی ترین گروه های کلیدی ریزشی براساس احتمال و ریسک ریزش، تعیین شده اند. نتایج حاصل از این روش با نتایج تحلیل عددی انجام شده به روش اجزای مجزا با استفاده از نرم افزار UDEC مقایسه شده است، که همخوانی خوبی را نشان می دهد.

کلیدواژه ها:

شیب سنگ درزه دار ، گروه کلیدی جهت دار ، عدم قطعیت ، تحلیل قابلیت اطمینان ، ریسک ریزش

نویسندگان

عنایت الله امامی میبدی

استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه یزد