تاثیر تمرینات یکپارچگی حسی-حرکتی بر بهبود تبحر حرکتی و خود توصیفی جسمانی دانش آموزان دختر مقطع اول ابتدایی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 301

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SBSP01_008

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر یک دوره تمرینات یکپارچگی حسی- حرکتی بر بهبود تبحر حرکتی و خود توصیفی جسمانی دختران مقطع اول ابتدایی می باشد. جامعه آماری این پژوهش از کلیه دانش آموزان دختر سالم و غیر ورزشکار، پایه اول ابتدایی شهر اهواز که در سال 95- 96 مشغول تحصیل می باشند تشکیل شده، با توجه به حجم وسیع جامعه مورد پژوهش برای انتخاب نمونه از روش نمونه های در دسترس استفاده شد. در نهایت 40 نفر که متناسب با اهداف تحقیق بودند بر اساس نمره پیش آزمون تبحرحرکتی (آزمون برونینکز-ازروتسکی) و خود توصیفی جسمانی آزمون مارش(1991) ، وزن، سابقه قبلی فعالیت بدنی انتخاب، و در دو گروه تجربی و کنترل جای داده شدند. گروه تجربی تمرینات یکپارچگی حسی- حرکتی را در8 هفته، که هر هفته شامل2جلسه می باشد و در مجموع 16 جلسه را اجرا کردند. گروه کنترل در این مدت فعالیت های معمول مدرسه را انجام دادند. سپس پس آزمون به عمل آمد و نتایج ثبت گردید. نتایج حاصل از آزمون t نشان داد که تمرینات یکپارچگی حسی –حرکتی تاثیر معناداری بر تبحر حرکتی و خود توصیفی جسمانی دانش آموزان دختر دارد(05/0 > p ). بنابراین می توان نتیجه گرفت که تمرینات یکپارچگی حسی حرکتی منجر به بهبود تبحرحرکتی و خود توصیفی جسمانی دانش آموزان دختر می شود.

نویسندگان

سارا اورکی روشن پور

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر ایران

زهرا هژبرنیا

استاد دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران