بررسی جو روان شناختی حاکم بر جلسات فعالیت ورزشی با توجه به جنسیت و نوع تکلیف

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 364

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SBSP01_002

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

جو روان شناختی (PC) که ادراک فرد از ایمنی و معنی داری جو روانشناختی است، با تلاش در ورزش (اسپینک و همکاران، 2013) و محیط فعالیت ورزشی ارتباط دارد (هاماموتو و همکاران، 2015). جو روان شناختی به عنوان یک ساختار چند بعدی با مقادیر جزیی از جمله وضوح نقش، مدیریت حمایتی، خود اظهاری، چالش و سهم (براون و لایت، 1996) مشخص می شود. با وجود این که که این سازه پیشتر در جو سازمانی (براون و لی، 1996) مورد بررسی قرار گرفته است، توجه کمتری به این سازه در ورزش و فعالیت های ورزشی شده است. یکی از عواملی که ممکن است بر روی این جو روان شناختی اثر بگذارد، می تواند نوع تکلیف باشد، همانطور که مطالعات قبلی نشان می دهد که همبستگی بین انواع کلاس ها (هوازی در برابر هنرهای رزمی (آکپینار و کیرازچی، 2011) متفاوت است. جنسیت فردی به عنوان عاملی دیگری توصیف می شودکه نشان می دهد چگونه انسجام بر اساس جنسیت متفاوت باشد (ایز و همکاران، 2015). هدف این مطالعه بررسی تفاوت های رایانه ای براساس نوع و جنسیت است. شرکت کنندگان (259 زن، 127مرد) دانشجویان دانشگاه بودند که در تمرینان هوازی و قدرتی شرکت داشتند. هر دانشجو در طول جلسه تمرینی پرسشنامه را که شامل اطلاعات جمعیت شناختی و جو روان شناختی (21 گویه و 5 خرده مقیاس؛ اسپینک و همکاران، 2013) را ارزیابی می کرد را تکمیل کردند. از روش آماری MANOVA در این تحقیق استفاده شد. تعامل(lambda=.993, p=.726) و اثر جنسیت (lambda=.975, p=.075) در این تحقیق معنادار نبود. با این حال تفاوت قابل ملاحظه ای در جو روان شناختی در نوع کلاس(lambda=.953, p=.002). وجود داشت. چالش (p<.001) و مشارکت(p=.03) به طور معناداری بین کلاس های تمرین هوازی و مقاومتی تفاوت داشتند. برای هر دو چالش و سهم، ادراکات مثبت بیشتر در مورد PC در کلاس های هوازی نسبت به کلاس های تمرین مقاومتی گزارش شده است. این مطالعه نشان می دهد که انواع کارهای مختلف در یک محیط گروه ممکن است تاثیر متفاوتی بر احساسات جوامع ذهنی و روانی معناداری داشته باشند.

نویسندگان

سمیراسادات موسوی

دانشجوی کارشناسی ارشد یادگیری و کنترل حرکتی دانشگاه تهران

میلاد اسماعیلی حیدرآباد

کارشناسی ارشد روان شناسی ورزش دانشگاه تهران