بررسی نگرش ها نسبت به تبلیغات دربین دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان نوشهر

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 412

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRSEC01_055

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر آشنایی با چگونگی بررسی نگرش ها نسبت به تبلیغات دربین دانشجویان نوشهرمی باشد با متغیر های وابسته ی آن تشخیص نیاز،آگاهی بخشی ،خواسته،تقاضا،بازار می باشد نوع روش تحقیق در این تحقیق کاربردی است در این تحقیق جامعه آماری،کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان نوشهر می باشد که تعداد آنها حدود 2000 نفر می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی اتفاقی و از طریق جدول مورگان 100 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور را به عنوان نمونه انتخاب می کنیم و از پرسشنامه استاندارد نگرش افراد نسبت به تبلیغات شده استفاده گردیده است.که دارای 30 سوال می باشد. روش تجزیه وتحلیل دراین پژوهش: بااستفاده ازآزمون خی دو به بررسی نتایج فرضیات پرداخته می شود. بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات نتیجه گرفته شد که بین باورهای اقتصادی نسبت به تبلیغات رابطه وجود دارد. بین باورهای اخلاقی نسبت به تبلیغات رابطه وجود دارد. بین مزایای اجتماعی نسبت به تبلیغات رابطه وجود دارد.. باورهای قانونی نسبت به تبلیغات رابطه وجود دارد. که بین مفید بودن شخصی نسبت به تبلیغات رابطه وجود دارد

کلیدواژه ها:

نگرش –تبلیغات- مصرف کنندگان

نویسندگان

ارش میارکیانی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه غیرانتفاعی طبرستان

اکبر صدقی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه غیرانتفاعی طبرستان

محبوبه درویش

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه غیرانتفاعی طبرستان

محمدرضا خواجوند

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه غیرانتفاعی طبرستان