حل سازی کنسانتره کالکوپریت معدن سونگون در محیط اسید سولفوریک- هیدروژن پراکسید ایزو پروپیل الکل به عنوان یک محیط حل سازی نوین

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 951

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMES11_441

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

با توجه به مشکلات روش های حرارتی در استخراج مس و از سوی دیگر دشواری حل سازی کالکوپیریت در محیطهای حل سازی متداول، ابداع محیط های حل سازی جدید و موثرتر اهمیت ویژه ای یافته است. در این مقاله از محیط سولفاتی استفاده شده است و از هیدروژن پراکسید به عنوان عامل اکسید کننده و از ایزوپروپیل الکل به عنوان عامل پایدار کننده هیدروژن پراکسید استفاده شده است. اثرات غلظت اسیدسولفوریک، غلظت هیدروژن پراکسید، دمای حل سازی و در نهایت اثر غلظت ایزوپروپیل الکل بر میزان انحلال مس از کنسانتره کالکوپیریت معدن سونگون با 27 درصد وزنی مس مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که افزایش هر چهار عامل مذکور تاثیر مثبتی بر میزان انحلال مس می گذارند ولی تاثیر عامل ایزوپروپیل الکل مشهودتر می باشد. ملاحظه شد که حضور 2 مولار ایزوپروپیل الکل درصد انحلال مس را بعد از 120 دقیقه به 4 / 72 درصد افزایش می دهد در حالی که در غیاب آن از 40 درصد تجاوز نمی کند. غلظت اسید سولفوریک 5 / 1 مولار، هیدروژن پراکسید 2 مولار، ایزوپروپیل الکل 2 مولار و دمای 65 درجه سانتیگراد به عنوان شرایط بهینه تعیین شد. بررسی های تفرق اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی به همراه آنالیز نقطه ای حل شدن کالکوپیریت را نشان داده و در پسماند حلسازی حضور پیریت و گوگرد عنصری را تایید می کند.

نویسندگان

حسین مقنی

دانشجوی دوره کارشناسی، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

مهدی مزمل

استادیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

مصطفی آقازاده قمی

استادیار، دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی مواد، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان